Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Školní poradenské pracoviště

S účinností od 1.9. 2016 bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP),
které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce
a pedagogy ZŠ a MŠ Tmaň.

Personální obsazení ŠPP:
Výchovná poradkyně: Mgr. Růžena Kybikásová, ŘŠ
Školní metodička prevence: Mgr. Miroslava Kepková


Konzultační hodiny: kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě
Telefon: 311 689 889; 774 373 810


Obsah služeb
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na


Poradenské, metodické a informační činnosti:

Péče o žáky s nespecifickými problémy
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora rozvoje nadaných žáků
Prevence školní neúspěšnosti
Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy
Kariérové poradenství
Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
Spolupráci školy s poradenskými zařízeními
Další metodická a informační činnost
19.08.2019 14:46:00 | Autor: MK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se