Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Zápis do I. třídy

s-zap19

Rodiče u zápisu předloží:
- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 podepsanou oběma zákonnými zástupci,
- rodný list dítěte a jeho kartu pojištěnce ZP,
- platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Žádosti
- o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020
- o odklad povinné školní docházky
naleznete v rubrice TISKOPISY K OKOPÍROVÁNÍ

Další informace najdete v rubrice ZÁPIS.
30.03.2019 16:37:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Zápis do mateřské školy

zapisMS19a
16.03.2019 15:15:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Zápis dítěte k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020 - Informace

Zápis k povinné školní docházce se řídí Vyhláškou č.48/2005 Sb., § 3a, v platném znění.
(více)
30.01.2019 12:55:00 | Autor: MK, RK | stálý odkazZápis - Jak můžeme pomoci svým dětem

Nástup do školy je pro dítě velmi důležitou a mimořádnou událostí. Každé dítě má pro zvládnutí školní docházky různé předpoklady. Také podmínky, které mu poskytuje rodina, se liší. Proto rodičům nabízíme informace a doporučení, jak mohou do doby nástupu do základní školy pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji:

(více)
30.01.2019 12:41:00 | Autor: MK, RK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se