Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Bezpečný internet

bez.pInt Jako každoročně, i letos jsme zahájili projekt Bezpečný internet, kde se naši žáci seznamují
s různými riziky a situacemi, které internet přináší i se způsoby, jak je řešit, protože společným cílem rodičů i školy je uchránit děti před reálnými nebezpečími, které zde hrozí a také naučit děti dodržovat daná pravidla pohybu na internetu, kam se v dnešní době můžeme připojit kdykoli, a pak se toto médium stává nejen výborným rádcem a společníkem, ale také nebezpečným protivníkem.
bez.pInt K tomu nám pomáhá celostátní projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI), kde se formou e-lerningových kurzů s touto problematikou mohou seznamovat nejen žáci, ale také jejich rodiče
a široká veřejnost. Připojte se k nám.
bez.pIntMožno se přihlásit zde: http://kpbi.cz/
10.10.2019 12:42:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Videospoty pro rodiče týkající se elektronické bezpečnosti

Vážení rodiče,
St.krajStředočeský kraj v rámci projektu prevence kriminality s názvem „Videospoty pro rodiče malých dětí týkající se elektronické bezpečnosti“ natočil 10 videospotů
pro rodiče dětí zaměřující se na to, jak postupovat při seznamování svých dětí ve věku 8 až 12 let
s prostředím IT (počítače, mobily, užívání internetu apod.), jak jim připomínat problematiku elektronické bezpečnosti a kyberšikany.

bez.pIntMožno se přihlásit zde: kpbi.cz, kde v sekci PRO RODIČE naleznete v části RODIČE V SÍTI uvedené spoty.
10.10.2019 12:40:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Desatero bezpečného Internetu

el.proud

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

bez.pInt

Další užitečné informace se můžete dozvědět na adresách:
www.bezpecnyinternet.cz/
www.seznamsebezpecne.cz
www.bezpecne-online.cz/
www.i-bezpecne.cz/
www.pomoc-online.cz/
Linka bezpečí
http://kpbi.cz/
Jak na internet


bez.pInt
(více)
10.10.2019 12:30:00 | Autor: MK | stálý odkazZásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou

el.proud
(Zpracováno dle materiálů Policie ČR.)

1. Nikam nechoď s neznámými lidmi.
2. Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
3. Nenos klíče od bytu nebo mobil na viditelném místě (na šňůrce na krku), ale schovej je pod svrchním oděvem či jinde.
4. Nikdy nesedej k cizím lidem do auta.
5. Nejezdi autostopem.
6. Sám od sebe s cizími lidmi nenavazuj kontakt.
7. Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
8. Od neznámých lidí si neber žádné dárky, jídlo ani pití.
9. Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší!
10. Mimo domov se pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších skupinkách!
11. Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní údaje!
12. Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do chodby (výtahu) – raději počkej na známou osobu, která se také vrací domů.
13. Každé podezřelé chování či kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.
14. Staneš-li se svědkem toho, že tvůj kamarád nastoupil do cizího vozidla nebo odešel s cizím člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby (oblečení, výška, věk) nebo vozidla (státní poznávací značka, barva, výrobce).
15. Pamatuj si důležitá telefonní čísla:
Tísňová linka: 112
Policie ČR: 158

Plakát PČR
24.08.2019 22:30:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Krizový plán školy

(více)
24.08.2019 22:26:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Školní program proti šikanování - Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i naším zřizovatelem.
Velmi si toho vážíme.
Jsme přesvědčeni, že zde panuje přátelská atmosféra jak mezi žáky a učiteli, tak i mezi žáky navzájem. Nicméně ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.
S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování.
Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc.
Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídní učitelku, školní metodičku prevence M. Kepkovou či ředitelku školy R. Kybikásovou). Obracet se můžete také na zástupce Školské rady - viz rubrika Školská rada.
Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

S přátelským pozdravem

Miroslava Kepková
školní metodik prevence
24.08.2019 22:22:00 | Autor: MK | stálý odkaz
Linka bezpečí

Linka bezpečí je největší a nejstarší dětská krizová linka v České republice, dostupná na
mezinárodním čísle 116 111. Denně přijme zhruba 700 telefonátů. Její odborníci poskytují
pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Linka bezpečí

Linka bezpečí je k dispozici nepřetržitě a zdarma z mobilních telefonů i pevných linek.
Sdružení Linka bezpečí nabízí také pomoc rodičům a pedagogům, kteří potřebují poradit
s výchovnými problémy týkající se dětí.

Více na: Linka bezpečí
01.08.2019 22:59:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Linka Ztracené dítě

Rádi bychom vási nformovali o zahájení provozu Linky Ztracené dítě.
Tato služba je poskytována bezplatně na nonstop telefonním čísle 116 000.
Krizová linka je určena ztraceným a pohřešovaným dětem, jejich rodičům, příbuzným,
blízkým i zainteresované veřejnosti.

Více zde: Linka ztracené dítě

Linka Ztracené dítě

Společně s touto linkou je provozována také Linka první psychické pomoci
na tel. č. 116 123 - vždy v PO - NE 19:00 - 21:00
01.08.2019 22:28:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Bezplatná krizová linka EDA

LINKA EDA je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením.

Více na: Linka EDA

linka eda1
01.08.2019 17:22:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Listina dětských práv na Internetu

• Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.
• Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
• Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.
• Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.
• Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
• Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
• Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
• Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.
• Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
• Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
• zdroj : www.modralinka.cz

01.08.2019 12:42:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Fit konto

www.fitkonto.cz Rádi bychom informovali žáky naší školy i jejich rodiče o nových webových stránkách, které provozuje Laktea, o.p.s., realizátor programů Ovoce do škol a Školní mléko www.fitkonto.cz. Tyto stránky jsou věnovány zdravému životním stylu.

Fit konto Mnoho dětí, které se již registrovaly, získaly nejen nové informace o zdravém stravování a pohybu, ale vyhrály i velké množství zajímavých cen.

Více podrobností naleznete zde: www.fitkonto.cz
01.08.2019 12:42:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Bezpečný internet - blokování nevhodných stránek

Internet je v dnešní době součástí našeho života, vyskytují se však na něm také stránky, které jsou nevhodné pro určití cílové skupiny, proto se naše škola zapojila do projektu i-bezpečně, kde je možné takovéto stránky blokovat.

i-bezpečně

Chcete-li se do projektu zapojit také, podrobnější informace lze získat:zde

01.08.2019 12:42:00 | Autor: MK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se