Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Náš pedagogický sbor

Ředitelka: Mgr. Růžena Kybikásová

Třídní učitelé:
I. třída: Mgr. Miroslava Kepková
II. třída: Eva Jílková
III. třída: Mgr. Taťána Dvořáková
IV. třída: Mgr. Ludmila Cikánková
V. třída: Mgr. Marcela Závorová

Školní družina
I. oddělení: Iva Brabcová
II. oddělení: Pavlína Ziková
III. oddělení: Mgr. Tereza Podroužková
01.09.2018 19:50:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Informace pro rodiče – školní rok 2018/2019

s6114

Organizace školního roku 2018/2019:
termíny prázdninjsou uvedeny v žákovské knížce a zde v rubrice Prázdniny.

Třídní učitelé:
I. třída: Mgr. Miroslava Kepková
II. třída: Eva Jílková
III. třída: Mgr. Taťána Dvořáková
IV. třída: Mgr. Ludmila Cikánková
V. třída: Mgr. Marcela Závorová

Ředitelka školy: Mgr. Růžena Kybikásová

Školní družina:
I. oddělení: Iva Brabcová
II. oddělení: Pavlína Ziková
III. oddělení: Mgr. Tereza Podroužková

Předseda školské rady: Josef Sakáč
Jednání školské rady: 6. 9. v 14,15 ve IV. třídě

Třídní schůzky společné: 6. 9. v 15,15 v klubovně u tělocvičny.

Další informace:

• ŽK vyplnit a podepsat (oba rodiče) do 4. 9.

• Změny osobních údajů žáků oznámit do 7. 9.

• Přihlášky do ŠD a ke stravování odevzdat do 6. 9.

• Kufřík a cvičební úbor přinést do 14. 9.

• Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka do 14. 9.

• Platba rodičovského příspěvku na pomůcky do 2. 10.

28.08.2018 22:50:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Vyučovací hodiny – školní rok 2017/2018

s6114

DOPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ
1.hodina 8,05 – 8,50
2.hodina 9,10 – 9,55
3.hodina 10,10 – 10,55
4.hodina 11,05 - 11,50
5.hodina 12,00 - 12,45

ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ
6.hodina 12,45 - 13,30
7.hodina 13,35 - 14,20

V den, kdy je odpolední vyučování, se dopoledne vyučuje vždy jen 4 hodiny.
26.08.2018 20:40:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Naše škola

Jsme školou neúplnou, pouze s 1. až 5. postupným ročníkem. Vzděláváme žáky ze Tmaně, Lounína, Slavíků, Havlíčkova Mlýna, Suchomast, Bykoše, Málkova, Vinařic, Želkovic. Základní vzdělávání poskytujeme také v případě zájmu rodičů dětem z dalších okolních obcí. Kapacita školy je 130 žáků.

Naše škola

(více)
25.08.2018 23:03:00 | Autor: MK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se