Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Provoz školní družiny

šnek

pondělí 2. 9.:
6,15 – 10,00

úterý 3. 9.:
6,15 – 7,45; 10,00 -16,15

od středy 4. 9.:
6,15 – 7,45; 11,50 - 16,15

Mailová adresa pro komunikaci se školní družinou: tman-skolni-druzina@seznam.cz
- zde můžete omlouvat vaše děti v uvedený den do 11,30; po té pouze SMS.
25.08.2019 22:39:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Žádost o uvolnění z družiny

Žádám o uvolnění mého syna/mé dcery ________________________________________________

z družiny dne _____________________ v ___________hodin.

Účastníka vyzvedne ________________________________________________.

Účastník může odejít samostatně.
Prohlašuji, že okamžikem odchodu účastníka/dítěte ze školní družiny/třídy přebírám veškerou odpovědnost vyplývající z dohledu nad účastníkem/dítětem.

Dne: ________________

_____________________________
Podpis zákonného zástupce


25.08.2019 15:39:00 | Autor: MK, IB | stálý odkaz


Provozní řád školní družiny

(více)
25.08.2019 15:25:00 | Autor: IB, MK | stálý odkaz


Vnitřní řád školní družiny

(více)
25.08.2019 14:49:00 | Autor: MK, RK | stálý odkaz

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se