Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Provoz školní družiny

šnek

pondělí 3. 9.
6,15 – 10,00

od úterý 4. 9.
6,15 – 7,45
11,50 - 16,15
29.08.2018 12:16:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání

Podle § 123, odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanovuji ve školním roce 2018/2019 výši úplaty
za zájmové vzdělávání ve školní družině takto:

ranní provoz školní družiny: 50,- Kč měsíčně – přihlášený účastník na 1 až 5 dní v týdnu
odpolední provoz školní družiny: 120,- Kč měsíčně - přihlášený účastník na 3 až 5 dní v týdnu
odpolední provoz školní družiny: 120,- Kč na rok – přihlášený účastník na 1 až 2 dny v týdnu

O snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a to zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním.

Mgr. R. Kybikásová, ŘŠ

28.08.2018 14:07:00 | Autor: RK | stálý odkaz


Vnitřní řád školní družiny

(více)
26.08.2018 12:41:00 | Autor: MK, IB | stálý odkaz© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se