Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Škola je zapojena do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II", který je realizován od 1. 10. 2018 do 30.9. 2022.
Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun.
Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun se souhlasem svých zřizovatelů.
Koordinátorem projektu MAP II. za naši školu je ŘŠ - Mgr. Růžena Kybikásová

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz
16.08.2019 12:42:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Projekt „Sbírej toner“.

............ Sbírej toner .............s-sbírej toner1............

Naše škola se zapojila do projektu SBÍREJ-TONER.CZ, což je ekologicko – charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO. V České Republice běží od roku 2009.

Proč se projektu účastníme?

Pomůžeme ústavu mentálně postižených v našem regionu. Je jím obecně prospěšná společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. sídlící ve Vráži u Berouna, která pomáhá dětem i dospělým lidem se zdravotním postižením.
Více zde: www.klubicko-ops.cz/ s-klubícko1

Abyste také pomohli, stačí málo:
· Přineste prázdné tonery z tiskáren do speciálního boxu, který máme ve škole i v mateřince.

s-sbírej toner2

Více informací zde: www.sbirej-toner.cz/cs/

10.08.2019 12:41:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Projekt Ovoce do škol

Naše škola se i v letošním školním roce zapojí do projektu Ovoce do škol,
jehož cílem je podpora zdravé výživy, vytvoření správných stravovacích návyků dětí,
boj proti dětské obezitě a trvalé zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

......Ovoce do škol......

Žáci prvních až pátých ročníků základních škol dostávají ovoce a zeleninu zdarma.
Maminky a tatínkové, pomozte nám v našem snažení i doma.
10.08.2019 12:41:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Projekt Zdravé zuby

Projekt ZDRAVÉ ZUBY, do kterého se každoročně zapojujeme, je prvním komplexním preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR.

zdravé zuby

Jeho i naším cílem je:
• zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech
• motivovat všechny děti mladšího školního věku k návštěvě stomatologické ordinace

smajlík
10.08.2019 12:41:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Projekt Mléko do škol

I letos účastníme projektu Mléko do škol. V letošním roce však dochází ke změně dodavatele i způsobu poskytování a hrazení mléčných výrobků.
Odebíráme neochucené mléko a vybrané mléčné výrobky, které jsou plně dotované a děti je budou ve škole dostávat zdarma.

.......mléko do škol..... mléko do škol.......

Snažíme se tak přispět k větší popularitě a konzumaci mléčných výrobků u dětí.
Maminky a tatínkové, pomozte nám v našem snažení i doma.
10.08.2019 12:41:00 | Autor: MK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se