Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Rozpočet ZŠ a MŠ Tmaň na rok 2020

(více)
19.12.2019 12:21:32 | Autor: MK, RK | stálý odkazŠkolní řád 2019/2020

Školní řád s účinností od 1. září 2019 vydává ředitelka školy na základě § 30 zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

OBSAH:
I. Práva a povinnosti žáků ve škole
II. Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole
III. Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve škole
IV. Provoz a vnitřní režim školy
V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
VI. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
VII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
VIII. Používání mobilních telefonů a elektronické pošty
IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
X. Komisionální zkoušky
XI. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných
(více)
25.08.2019 21:58:00 | Autor: MK, RK | stálý odkaz


Provozní řád základní školy

(více)
25.08.2019 20:15:55 | Autor: RK, MK | stálý odkaz

Směrnice GDPR

(více)
01.08.2019 14:26:00 | Autor: RK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se