Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Pozvánka na předvánoční výstavu

DD
14.11.2019 11:36:04 | Autor: MK | stálý odkaz


Pozvánka na mikulášskou nadílku

mikul2019
13.11.2019 12:29:05 | Autor: MK | stálý odkaz


Třídní schůzky

s11139

V úterý 19. 11. 2019 v 15,30 se konají třídní schůzky všech tříd.
Přesnou informaci mají žáci zapsanou v žákovských knížkách.
Těšíme se na vaši účast.

Program:
- prospěch a chování za I. čtvrtletí
- plavání
- škola v přírodě
- školní akce aj.
06.11.2019 15:12:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Dopravní výchova ve 4. ročníku

s4274 V pátek 1. listopadu zavítal do naší školy, tak jako každý rok, pan Tomáš Kvasnička z autoškoly v Berouně. Pod jeho odborným vedením se žáci 4.r. dozvěděli celou řadu důležitých informací z oblasti dopravní výchovy. Během výuky vypracovali několik kontrolních úkolů, v nichž si ověřili svoje nabyté znalosti.

DoV6

Tímto pro ně ale výuka nekončí. I v běžných hodinách se seznamují s důležitými zásadami a pravidly chování v silničním provozu.

DoV7

Již nyní se všichni těší na návštěvu dopravního hřiště v Berouně, kde si budou moci vyzkoušet své získané vědomosti v praxi, a to nejen jako chodci, ale i jako cyklisté.

04.11.2019 17:28:31 | Autor: MK, TD | stálý odkaz


Pozvánka na zahájení Adventu ve Tmani

Advent2019a
01.11.2019 15:56:00 | Autor: MK, RK | stálý odkaz


Akce, na které se můžeme těšit

Listopad:
- Betlém - nácvik vystoupení a koled.
- KPBI - Kraje pro bezpečný internet.
- 1.11. - Dopravní výchova - teoretická část - IV.tř.
- 17.11. - Státní svátek.
- 19.11. - Dopravní výchova - teoretická část - V.tř.
- 19.11. - Třídní schůzky v jednotlivých třídách, o čase budou rodiče informováni v ŽK.
- 26.11. - Kapřík Metlík - autorské čtení.
- 29.11. - Advent - generálka.
- 30. 11. - Zahájení adventu - ŽIVÝ BETLÉM, rozsvícení stromku - u KD Tmaň, 17h.
(více)
01.11.2019 00:08:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Výlet za poznáním

Ve čtvrtek 31. října jsme se my, páťáci, vypravili do Berouna. Kde jsme se vydali po stopách našich nedávných dějin. Chtěli jsme zjistit něco více o 17. listopadu 1989 v našem městě, protože právě tyto události slaví letos 30. výročí.

Beroun 30

Potom jsme navštívili muzeum, kde vystavoval fotografie MUDr. Vladimír Kasl, který některé z nás ošetřuje. Na závěr jsme shlédli geologický park a krásné zkameněliny.

Beroun3

Výlet se nám moc líbil a už se těšíme na další akci.
31.10.2019 19:35:00 | Autor: MK, IB | stálý odkaz


Halloween v MŠ

Ve čtvrtek 31. října se v naší mateřince konal Halloween. Průvod krásných masek, který byl slyšet už
z velké dálky, přišel také mezi nás. Měli jsme z toho velikou radost!

Helow-MS1
31.10.2019 15:07:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Vítání občánků

šnek Ve čtvrtek 24. října byli v přístavbě Kulturního domu ve Tmani uvítáni
do života nejmladší občánci naší obce. V tento slavný den je svým vystoupením přivítali žáci
naší školy.

Vítání10-2019

Všichni jim do života přejeme jen to nejlepší!

24.10.2019 17:35:42 | Autor: MK | stálý odkaz


Bezpečný internet

bez.pInt Jako každoročně, i letos jsme zahájili projekt Bezpečný internet, kde se naši žáci seznamují
s různými riziky a situacemi, které internet přináší i se způsoby, jak je řešit, protože společným cílem rodičů i školy je uchránit děti před reálnými nebezpečími, které zde hrozí a také naučit děti dodržovat daná pravidla pohybu na internetu, kam se v dnešní době můžeme připojit kdykoli, a pak se toto médium stává nejen výborným rádcem a společníkem, ale také nebezpečným protivníkem.
bez.pInt K tomu nám pomáhá celostátní projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI), kde se formou e-lerningových kurzů s touto problematikou mohou seznamovat nejen žáci, ale také jejich rodiče
a široká veřejnost. Připojte se k nám.
bez.pIntMožno se přihlásit zde: http://kpbi.cz/
10.10.2019 12:42:00 | Autor: MK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se