Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

AJ soutěž v Hýskově

V pátek 28. února se dva vybraní žáci naší páté třídy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce, která se konala v ZŠ v Hýskově. Kromě naší školy se do soutěže se zapojily ještě základní školy Hýskov, Karlštejn a Nižbor. Celé klání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře.

AJ sout

Žáci museli prokázat své znalosti ve všech oblastech anglického jazyka - hláskování, čtení, překlad, porozumění textu, reakce na otázky v jednoduchém rozhovoru, popis obrázku, pojmenování obrázku, přiřazování karet s osobními a přivlastňovacími zájmeny i znalosti týkající se gramatického učiva, které bylo prověřováno na PC.

AJ sout1

Jazykové dovednosti a znalosti žáků byly opravdu na vysoké úrovni a našim chlapcům se v této konkurenci podařilo obsadit 2. a 3. místo.
Jako bonus si všichni nakonec společně zahráli hru s obrázkovými kartami. A i když se na začátku soutěže mezi sebou vůbec neznali, loučili se jako dobří kamarádi.

28.02.2020 13:22:00 | Autor: MK, TD


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se