Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Zápis do I. třídy

s-zap2020

Rodiče u zápisu předloží:
- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 podepsanou oběma zákonnými zástupci,
- rodný list dítěte a jeho kartu pojištěnce ZP,
- platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Žádosti
- o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021
- o odklad povinné školní docházky
naleznete v rubrice TISKOPISY K OKOPÍROVÁNÍ

Další informace najdete v rubrice ZÁPIS.
02.03.2020 13:00:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se