Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Dopravní výchova ve 4. ročníku

s4274 V pátek 1. listopadu zavítal do naší školy, tak jako každý rok, pan Tomáš Kvasnička z autoškoly v Berouně. Pod jeho odborným vedením se žáci 4.r. dozvěděli celou řadu důležitých informací z oblasti dopravní výchovy. Během výuky vypracovali několik kontrolních úkolů, v nichž si ověřili svoje nabyté znalosti.

DoV6


Tímto pro ně ale výuka nekončí. I v běžných hodinách se seznamují s důležitými zásadami a pravidly chování v silničním provozu.

DoV7

Již nyní se všichni těší na návštěvu dopravního hřiště v Berouně, kde si budou moci vyzkoušet své získané vědomosti v praxi, a to nejen jako chodci, ale i jako cyklisté.

04.11.2019 17:28:31 | Autor: MK, TD


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se