Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Provozní řád školní družiny


Základní údaje

adresa: Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
telefon: 311 689 889, 728 955 017
web školy: www.zs.tman.txt.cz
e-mail: tman-skolni-druzina@seznam.cz
IČO: 750 30 683
ředitelka: Mgr. Růžena Kybikásová
vedoucí vychovatelka: Iva Brabcová
vychovatelky: Lenka Formánková, Lenka Matějková
kapacita: 80 účastníků

Provoz:
6,15 h - 7,45 h
11,50 h - 16,15 h

Pobyt venku: využíván areál školy, dětské hřiště v obci, hřiště TJ Tmaň

Odchody ze ŠD
- po obědě do 13,30 h z kmenového oddělení ŠD
- ve 14,30 h (13,30 – 14,30 = řízená činnost účastníků i mimo prostory ŠD)
- dále podle údajů v přihlášce/zápisním lístku účastníka

Iva Brabcová
vedoucí vychovatelka


25.08.2019 15:25:00 | Autor: IB, MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se