Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Důležitá telefonní čísla a internetové stránky


POTŘEBUJEŠ POMOCI TY NEBO NĚKDO Z TVÝCH BLÍZKÝCH?

Krizové linky

LINKA BEZPEČÍ, tel.: 116 111 Linka bezpečí nonstop - pro děti v tísni
- zde funguje i RODIČOVSKÁ LINKA – pro dospělé

LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ, tel.: 116 000 Linka ztracené dítě nonstop - pro ztracené a pohřešované děti, jejich rodiče, příbuzné, blízké i zainteresovanou veřejnost
Společně s touto linkou je provozována také Linka první psychické pomoci
na tel. č. 116 123 - vždy v PO - NE 19:00 - 21:00

LINKA EDA, tel.: 8000 40 50 60 Linka EDA nonstop - je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením

LINKA DŮVĚRY RIAPS, tel.: 222 580 697 nonstop

Linka DONA (domácího násilí), tel.: 251 511 313, www.donalinka.cz, nonstop
Linka důvěry Centra krizové intervence PL Bohnice, tel.: 284 016 666
Linka důvěry Dětského krizového centra, tel.: 241 484 149, problém@ditekrize.cz
Linka důvěry a psychologické pomoci, tel.: 377 462 312, nonstop

Linky pomoci
Bezplatná linka důvěry pro seniory, tel.: 800 200 007
Tísňová krizová intervence KC Spondea, tel.: 541 235 511, 608 118 088,chat www.chat.spondea.cz
Bezplatná linka AIDS pomoci, 800 800 980
HELP LINE AIDS, tel.: 800 144 444, 234 118 584
Pomoc a podpora osobám s poruchou příjmu potravy - Anabell Praha,
tel.: 848 200 21
Poradna při finanční tísni, tel.: 800 722 722, www.financnitisen.cz

- Internet Helpline – Linka bezpečí ONLINE - bezplatná telefonická linka důvěry,
kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu.
Linka funguje 24 hodin denně a poskytuje plnou anonymitu.
Telefon: 116 111

Hlášení kyberkriminality, nezákonného obsahu na Internetu:
Policie ČR: policie.cz
HORKÁ LINKA www.horkalinka.cz

INTERNETOVÁ PORADNA: www.minimalizacesikany.cz – poraď se o šikaně

TYRKYS - Centrum prevence drogových závislostí
Beroun, tel.: 724 066 489, e-mail: abraka@abraka.cz

Centrum prevence drogové prevence
Kročehlavská 49, Kladno, tel.: 312 682 177

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – poradna pro oběti trestných činů
Duškova 20, Praha 5, tel.: 257 317 110

ROSA – informační a poradenské centrum pro ohrožené děti
Římská 2846, Kladno, tel: 312 267 917, www.spod.cz

SANANIM – Kontaktní centrum prevence zneužívání návykových látek
Osadní 2, Praha 7, tel.: 283 872 186 (krizová linka 8-20h)

ANIMA – Občanské sdružení pro péči o rodiny závislých
Apolinářská 4a, Praha 2, tel.: 224 968 238

PORADNA PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
Karolíny Světlé 7, Praha 1, tel.: 224 239 449

LINKA DONA – linka pomoci obětem domácího násilí
tel.: 251 511 313

STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ A RODINNOU TERAPII
Apolinářská 4a, Praha 2, tel.: 224 911 364
(Dr. Vodňanská – klienti od 6 let)

Anonymní linka DROGY, tel.: 974 861 717, mail.: drogam.stop@seznam.cz

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Stř. kraje (bývalé Sponte - rodinná poradna) Beroun, Husovo nám. 64, 311 636 282, 737 342 609, sponte-poradnakd.cz

KLUB 21 - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (zdarma) - Beroun, Havlíčkova 8, 702 013 352, 731 652 549, PO - PÁ 12 - 18/19h, www.klub21beroun.cz

Probační a mediační služba ČR
Nonstop linka pomoci 222 221 431
Probační a mediační služba ČR Beroun 311 621 858

Detox Nemocnice pod Petřínem 257 197 148

Bezplatná linka AIDS pomoci 800 800 980

Azylový dům Berounka – Komunitní centrum Beroun 311 611 725

Kurátor pro mládež Beroun 311 630 262

Střep – Komunitní centrum Beroun 311 611 551

Tísňová linka pro neslyšící 603 111 158 (SMS)

Linka AGUA VITAE (ženy v tísni) 800 108 000

Internetové odkazy
www.bezpecnyinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
www.detskaprava.cz
www.drogy.net
www.drogy-info.cz
www.drom.cz
www.financnitisen.cz
www.horkalinka.cz
www.i-bezpecne.cz/
www.internetporadna.cz
www.klub21beroun.cz
www.linkabezpeci.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.napisnam.cz
www.odrogach.cz
www.pomoc-online.cz
www.prevcentrum.cz
www.sananim.cz
www.seznamsebezpecne.cz
www.sikana.cz
www.sikana.org
www.spod.cz
sponte-poradnakd.cz
www.varianty.cz

Rady, jak pracovat s internetem:
Jak na internet


08.08.2019 22:03:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz