Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Akce, na které se můžeme těšit

Leden:
- 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 - Vánoční prázdniny.
Nástup do školy v pondělí 6. 1. 2020.
- 7.1. - Dopravní výchova - teoretická část - V.tř.
- 9.1. - Třídní schůzky v jednotlivých třídách - podrobnější info v ŽK.
- 17.1. - Exkurze v ČT - 1. skupina - III., V.tř.
- 20.1. - Exkurze v ČT - 2. skupina - II., IV.tř.
- 23.1. - Kouzelník - MŠ, I., II.tř.
- 30.1. - Recitační soutěž - školní kolo.
- 30.1. - Vydání výpisu vysvědčení.
- 31.1. - Pololetní prázdniny.

 • Září:
  - 2.9. - Slavnostní zahájení školního roku.
  - 4.9. - Třídní schůzky od 15,30 v klubovně u tělocvičny - společná část pro všechny ročníky,
  pak samostatné TS v kmenových třídách s tř. uč.
  - 11.9. - Tradiční podzimní výprava, opékání buřtů.
  - 18.9. - Fotografování I. třídy.
  - 25.9. - Oskárek na cestách - divadelní představení - MŠ, I. a II. tř.
  - 28.9. - Státní svátek. - Zahájení všech školních kroužků - viz rubrika Kroužky.
  - Ovoce do škol.
  - Mléko do škol.
  - Sběr kaštanů a žaludů.

  Říjen:
  - Sběr kaštanů a žaludů.
  - Říjen - měsíc kybernetické bezpečnosti.
  - Zahájení nácviku na advent.
  - 18.10. - Nabídkové foto jednotlivců.
  - 24.10. - Vítání občánků
  - 28.10. - Státní svátek. Lampionový průvod - sraz v 17,30 před hasičskou zbrojnicí.
  - 29. a 30. 10. - Podzimní prázdniny (Út, St).

  Listopad:
  - Betlém - nácvik vystoupení a koled.
  - KPBI - Kraje pro bezpečný internet.
  - 1.11. - Dopravní výchova - teoretická část - IV.tř.
  - 17.11. - Státní svátek.
  - 19.11. - Dopravní výchova - teoretická část - V.tř.
  - 19.11. - Třídní schůzky v jednotlivých třídách, o čase budou rodiče informováni v ŽK.
  - 26.11. - Kapřík Metlík - autorské čtení.
  - 29.11. - Advent - generálka.
  - 30. 11. - Zahájení adventu - ŽIVÝ BETLÉM, rozsvícení stromku - u KD Tmaň, 17h.

  Prosinec:
  - Bezpečně na netu - V. tř.
  - 5.12. - Mikulášská nadílka ve škole
  - 5.12. - Adventní výstava Klubu důchodců ve Tmani.
  - vyhodnocení školní VV soutěže k významným dnům roku 2019 (30let demokracie, 100let veřejných knihoven, 185 od uvedení písně Kde domov můj, 130let budovy naší školy)
  - 8.12. - Mikulášská - KD Tmaň, 15h.
  - 17.12. - Generální zkouška MŠ.
  - 18.12. - Divadelní představení pro MŠ, I. a II. tř.
  - 18.12. - Besídka MŠ v KD Tmaň v 15,30h.
  - 19.12. - VáNotičky - hudební vystoupení.
  - 20.12. - Kino Beroun.
  - Vánoční besídky jednotlivých tříd.
  01.01.2020 20:08:00 | Autor: MK


  << úvod

  © 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

  TXT.cz
  HLEDAT | UPOZORNIT
  Vytvořit blog | Přihlásit se