Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Žádost o uvolnění z výuky


Základní škola a Mateřská škola Tmaň,okres Beroun


Věc: Žádost o uvolnění z výuky

Žádáme Vás tímto o uvolnění našeho syna/naší dcery z výuky.

Jméno a příjmení: ..................................................................................................
.
třída: ............................

z.důvodu ..............................................................................................................

..........................................................................................................................

v termínu .............................................................................................................


Zároveň se zavazujeme, že zameškané učivo s dítětem doplníme.

Ve Tmani dne ........................................................

Podpis zák. zástupce: ..............................................


Doporučuji / nedoporučuji.

Třídní učitel/ka: ...................................................................

Dne: ...............................................


Povoluji / nepovoluji.

Ředitel: ..............................................................................

Dne: ...............................................
19.08.2019 15:30:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se