Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Žádost o odklad povinné školní docházky


Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, tel.:311 689 889, 774 373 810, zstman@seznam.cz


ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY


Podle §37 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, žádám tímto o odklad povinné školní docházky pro mé dítě:


Jméno dítěte...........................................................................................................

Datum narození...............................Místo narození........................................................

Bydliště....................................................................................................................


K žádosti přikládám vyjádření:
1. školského poradenského zařízení
2. odborného lékaře nebo klinického psychologa


Zákonný zástupce dítěte–otec..................................................podpis..............................

Zákonný zástupce dítěte–matka................................................podpis..............................Ve Tmani.............................................................
19.08.2019 15:41:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se