Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání


Základní škola a Mateřská škola Tmaň

ZŠ a MŠ Tmaň
K Sídlišti 80
267 21 Tmaň


ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Žádáme o přijetí……………………………………………, nar. ………………………………………

bytem ………………………………………………………………………………………………………………

k zájmovému vzdělávání na Vaší škole ode dne …………………………………………….


………………………………………………..
Zákonní zástupci žáka


Ve …………………………………….. dne ………………………………
19.08.2019 15:44:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se