Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - přestup


Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
K Sídlišti 80
267 21 TMAŇŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍŽádáme o přijetí ………………………………………………………………………… , nar. ……………………………………

bytem ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………

trvalé bydliště …………………………………………………………………………………………….………………………………

k základnímu vzdělávání na vaší škole ode dne …………………………………………………………………………

ze základní školy (celý název a adresa školy)………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…

odhlášen/a dne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zákonní zástupci žáka


…………………………………………………………………………………
podpis zákonných zástupců
Ve ……………………………………dne …………………………………
19.08.2019 15:46:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se