Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021


Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň; tel.: 311 689 889; zstman@seznam.cz


ZÁPISNÍ LIST

RgČ…..……


Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Žádáme o přijetí syna (dcery)………………………………………………k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Tmaň, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, okres Beroun ve školním roce 2020/2021.


Údaje o dítěti:

Datum narození………………………………………………Místo narození……………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování písemností:………………………………………………………………………………………………………………


Zákonní zástupci dítěte:

Otec:

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………telefonní spojení:………………………………………

Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování písemností:………………………………………………………………………………………………………………


Matka:

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………telefonní spojení:………………………………………

Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování písemností:………………………………………………………………………………………………………………

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobního údaje – telefonní kontakt na moji osobu, který poskytuji příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun výhradně ke kontaktu v souvislosti s přihlášením svého dítěte k PŠD. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom/a skutečnosti, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat a požadovat výmaz.


Ve Tmani ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Podpis zákonných zástupců dítěte




Správnost údajů ověřil/a dne:

Poznámky:
19.08.2019 16:41:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se