Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Zavedení souhlasu s inkasní platbou


Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun – školní jídelna
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, tel.: 311 689 889; zstman@seznam.cz

Bankovní spojení: KB Beroun č.ú. 51-4866520267/0100


ÚDAJE O ŽÁKOVI


Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………

Bydliště …………………………………….………………………………………………………………………
ZAVEDENÍ SOUHLASU S INKASNÍ PLATBOU


Název peněžního ústavu pro platbu stravného ………………………………………………………

Číslo účtu: ……………………………. kód banky…………………………………………………………………

Variabilní symbol ………………………………………………………………………………………………………
/vyplňte pouze v případě, že žák má sourozence na naší škole/
………………………………………………
potvrzení peněžního ústavu


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím – nesouhlasím (nehodící se škrtněte) se zpracováním čísla účtu za účelem úhrady školního stravování. Souhlas poskytuji po dobu stravování mého dítěte na této škole. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom/a skutečnosti, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat a požadovat výmaz.


Podpis zákonného zástupce …………………………………………….. dne……………………


Přihlášku potvrzenou peněžním ústavem, popřípadě vyřízenou přes internetové bankovnictví, je nutné zaslat k rukám vedoucí ŠJ pí Pišvejcové tel: 724 863 467
20.08.2019 15:30:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se