Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Naše škola

Jsme školou neúplnou, pouze s 1. až 5. postupným ročníkem. Vzděláváme žáky ze Tmaně, Lounína, Slavíků, Havlíčkova Mlýna, Suchomast, Bykoše, Málkova, Vinařic, Želkovic. Základní vzdělávání poskytujeme také v případě zájmu rodičů dětem z dalších okolních obcí. Kapacita školy je 130 žáků.

Naše škola
Základní škola je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tmaň, okres Beroun.
Pro všechny ročníky nabízíme zájmové vzdělávání v ranním i odpoledním provozu školní družiny.
Průměrná naplněnost tříd kolísá v závislosti na demografickém vývoji regionu. Nižší počet žáků ve třídě je však předností při individuálním přístupu k žákům.

třídní schůzky

Při poklesu počtu žáků pod stanovený limit 15 žáků na třídu, probíhá výuka hlavních předmětů v ročníku samostatně; předměty s převahou výchovného zaměření se spojují po dvou ročnících. Výuka spojených ročníků neznamená ztrátu její kvality. Při takovém vyučování je kladen důraz na klíčové kompetence směřující k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji osobnosti, kompetence směřující ke komunikaci a kompetence občanské, které vedou k respektování druhých a k týmové práci.

Naše škola

Taková organizace vyučování je možná pouze díky pochopení Obecního úřadu ve Tmani, protože souhlasí s výjimkou z minimálního počtu žáků ve třídě pro daný školní rok, a tím se zavazuje dofinancovat veškeré náklady převyšující roční státní rozpočet školy.

Naše škola
21.08.2019 23:03:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se