Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Opatření na ochranu proti vniknutí nežádoucích osob do objektu školy


stop8
Objekt školy je zabezpečen mechanickými prvky (plot, bezpečnostní vstupní dveře – kliky zevnitř)
a elektronickými prvky (kamerový systém).

Zásadní pro bezpečnost žáků jsou režimová opatření při vstupu do školy.
Vztahují se na všechny osoby, které do školy oprávněně vstupují:

- zaměstnanci školy: řídí vstup do školy všech osob,
- žáci: nesmějí vpouštět žádné osoby do prostor školy, mají povinnost okamžitě hlásit výskyt cizí osoby v objektu zaměstnancům školy,
- rodiče: respektují režimová opatření, žádají o vstup do školy vždy pouze zaměstnance školy, při odchodu z budovy zavírají vchodové dveře, hlásí zaměstnancům školy neobvyklé chování osob v okolí či v prostorách školy.

U vstupu do školy jsou umístěny informativní tabule:
„S ohledem na bezpečnost žáků do prostor školy smí vpouštět pouze zaměstnanec školy!“
„S ohledem na bezpečnost žáků prosíme: vždy za sebou zavírejte dveře!“
10.08.2019 22:44:00 | Autor: MK, RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se