Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Žádost o uvolnění z družiny

Žádám o uvolnění mého syna/mé dcery ________________________________________________

z družiny dne _____________________ v ___________hodin.

Účastníka vyzvedne ________________________________________________.

Účastník může odejít samostatně.
Prohlašuji, že okamžikem odchodu účastníka/dítěte ze školní družiny/třídy přebírám veškerou odpovědnost vyplývající z dohledu nad účastníkem/dítětem.

Dne: ________________

_____________________________
Podpis zákonného zástupce25.08.2019 15:39:00 | Autor: MK, IB


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se