Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Několik důležitých rad pro rodiče v oblasti prevence proti šikaně

Pro rodiče prvňáčků:
- upozorněte své dítě na to, že se nesmí o svých problémech bát hovořit doma, ani ve škole s učiteli
- seznamte své dítě s okruhem osob, na které se může v případě nebezpečí obrátit
- věnujte svému dítěti pozornost

Pro všechny rodiče:
- pravidelně se informujte na chování svých dětí
- promluvte o svých obavách s třídním učitelem, výchovnou poradkyní a ŘŠ Růženou Kybikásovou nebo se školní metodičkou prevence Miroslavou Kepkovou
- ptejte se učitelů, zda se problémem zabývají

Co dělat v případě, že je vaše dítě šikanováno?
- ujistěte vaše dítě, že jste na jeho straně
- snažte se zjistit co nejvíce detailů
- obraťte se na školu
- spojte se s ředitelkou školy, s třídní učitelkou, s výchovnou poradkyní, se školní metodičkou prevence nebo školskou radou (dle Vašeho uvážení)
- trvejte na osobním řízení, telefon není dostačující
- v případě nutnosti žádejte písemně ředitelství školy o řešení situace, od písemné žádosti mějte kopii
- pomozte svému dítěti, poraďte mu
- požádejte o pomoc další důvěryhodné členy rodiny
- neposílejte dítě do kontaktu s případnými útočníky
- nechtějte po svých dětech, aby se se situací smířily
- v případě fyzického násilí nechejte dítě vyšetřit lékařem
- v případě podezření na spáchání trestného činu, okamžitě informujte Policii ČR

Kdy mít podezření?
- vaše dítě se bojí chodit do školy, vychází podezřele brzy nebo pozdě
- často potřebuje peníze a nedokáže přesvědčivě říci, na co
- má zhoršený prospěch
- často ztrácí věci nebo je má poničené
- nikdy nemělo zničené školní pomůcky, teď je má
- chodí domů poraněné
- je zamlklé, chová se nápadně jinak…
24.08.2019 22:21:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se