Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou

el.proud
(Zpracováno dle materiálů Policie ČR.)

1. Nikam nechoď s neznámými lidmi.
2. Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
3. Nenos klíče od bytu nebo mobil na viditelném místě (na šňůrce na krku), ale schovej je pod svrchním oděvem či jinde.
4. Nikdy nesedej k cizím lidem do auta.
5. Nejezdi autostopem.
6. Sám od sebe s cizími lidmi nenavazuj kontakt.
7. Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
8. Od neznámých lidí si neber žádné dárky, jídlo ani pití.
9. Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší!
10. Mimo domov se pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších skupinkách!
11. Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní údaje!
12. Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi do chodby (výtahu) – raději počkej na známou osobu, která se také vrací domů.
13. Každé podezřelé chování či kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.
14. Staneš-li se svědkem toho, že tvůj kamarád nastoupil do cizího vozidla nebo odešel s cizím člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby (oblečení, výška, věk) nebo vozidla (státní poznávací značka, barva, výrobce).
15. Pamatuj si důležitá telefonní čísla:
Tísňová linka: 112
Policie ČR: 158

Plakát PČR
24.08.2019 22:30:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se