Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Informace pro rodiče – školní rok 2019/2020

s6114

Organizace školního roku 2019/2020
termíny prázdnin jsou uvedeny v žákovské knížce a zde v rubrice Prázdniny.

Třídní učitelé:
I. třída Mgr. Marcela Závorová
II. třída Mgr. Miroslava Kepková
III. třída Eva Jílková
IV. třída Mgr. Taťána Dvořáková
V. třída Iva Brabcová

Ředitelka školy: Mgr. Růžena Kybikásová

Školní družina:
I. oddělení: Lenka Formánková
II. oddělení: Lenka Matějková
III. oddělení: Iva Brabcová

Předseda školské rady: Josef Sakáč
Jednání školské rady: 4. 9. v 14,30 v I. třídě

Třídní schůzky společné: 4. 9. v 15,30 v klubovně u tělocvičny. Po slavnostním zahájení a společných informacích, budou dále pokračovat v kmenových třídách s třídní učitelkou

Další informace:
• ŽK vyplnit a podepsat (oba rodiče) do 3. 9.
• Změny osobních údajů žáků oznámit do 4. 9.
• Přihlášky do ŠD a ke stravování odevzdat do 5. 9.
• Kufřík a cvičební úbor přinést do 13. 9.
• Platba rodičovského příspěvku na pomůcky do 4. 10.


25.08.2019 22:42:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se