Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Provozní řád základní školy


I.Údaje o zařízení
Zřizovatel: Obec Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň
Adresa: Základní škola a Mateřská škola Tmaň, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
Telefon: 311 689 889, 774 373 810
IČO: 750 30 683
e-mail: zstman@seznam.cz, zstman@quick.cz, www.zs.tman.txt.cz
Ředitelka: Mgr. Růžena Kybikásová
Typ školy: škola tvořena pěti třídami I. stupně
Kapacita: 130 žáků
Součásti: MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ
Zájmová činnost: zájmové útvary – sportovní, jazykový, počítačový, výtvarný; Soukromá ZUŠ dr.Tauberové – hra na nástroj; TJ Tmaň – tenis, taneční kroužek, fotbal.
Další využívání budovy a pozemku: TJ Tmaň a další sportovní subjekty; VáČS Tmaň.
Kamerový systém: monitoruje 4místa vnějšího prostranství (jsou řádně označena tabulkami).

II.Režim dne
Vyučování: začátek v 8,05 hod; délka vyučovací hodiny: 45 minut; konec vyučování: dle rozvrhu tříd, nejpozději ve 14,20 h.
Přestávky: po 1. hodině 20 minut, po 2. hodině 15 minut; po 3.a 4. hodině 10 minut, po 6.hodině 5 minut; mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 55 minut.
Práce na PC: k dispozici učebna IVT s 21 PC (operační systémem Windows 10), využívá se při výuce a v zájmovém útvaru; v každé učebně je učitelský PC – připojení k internetu.
Práce na pozemku a v dílnách: škola nemá vlastní pozemek ani dílny.
Školní knihovna: využití při výuce ZŠ a při činnosti ŠD (žákovská i učitelská); půjčování knih žákům školy domů.
Školní družina: provoz: 6,15 h – 7,45 h; 11,50 h – 16,15 h (III. oddělení ŠD)
pobyt venku: využíván areál školy, dětské hřiště v obci, hřiště TJ Tmaň

III.Režim stravování
Stravování žáků je zajištěno v budově školy školní jídelnou. Pitný režim je zajištěn pro všechny žáky zdarma (během vyučování i v ŠD).
Škola je trvale zapojena do celostátních projektů „Školní mléko“, „Ovoce a zelenina do škol“, „Zdravé zuby“, „Zelená škola“.
Podávání svačin : 1.a 2. ročník po první vyučovací hodině
3.- 5. ročník po druhé vyučovací hodině
Podávání obědů : 11,50 h – 13,00 h (podle rozvrhu jednotlivých tříd).

IV.Podmínky pohybové výchovy
Tělocvična: prostorná s renovovanou palubovkou, součástí je šatna a sprchy.
Školní areál: víceúčelové hřiště s umělým povrchem, školní zahrada, pískoviště.
Výuka: 3 hodiny Tv týdně v 1.-3.ročníku, 2 hodiny Tv týdně ve 4.,5.ročníku.
Kurz plavání: zajištěno pro 2., 3. ročník ( Bazén Hořovice).
Dětské hřiště: hřiště s prolézačkami a houpačkami (prostor u OÚ Tmaň).
Hřiště TJ: hřiště na kopanou a nohejbal.
Mimoškolní využití: sportovní oddíly, pronájem areálu jiným subjektům.

Provozní řád školy je platný od 1. září 2019.
Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka školy
25.08.2019 20:15:55 | Autor: RK, MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se