Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Úvodní slovo ředitelky školy

Jan Amos KomenskýJan Amos Komenský: „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme,
a cokoliv se tu koná, všech se týká.“


Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

dnešní den, 2. září 2019, naše škola opět ožila dětskými hlásky a smíchem. Tento den je nejvýznamnější dnem pro prvňáčky, vždyť jim začíná nová etapa života! Všichni se na ně moc těšíme
a jsme připraveni jim pomoci v jejich školních začátcích. Přejeme jim hodně úspěchů a také spoustu nových kamarádů. Rodičům prvňáčků přejeme hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé a podle rodičovských představ.
Významný je tento školní rok i pro naše páťáky, kteří se na jeho konci s naší školou rozloučí. Věřím, že svým přístupem k učení v jednotlivých předmětech získají pevné základy, na nichž budou moci budovat svoji úspěšnou budoucnost v jiné škole.
Úspěšný školní rok, pevné zdraví a každodenní chuť jít do školy přeji samozřejmě všem našim žákům, učitelům i ostatním pracovníkům. Věřím, že stejně jako v minulých letech se nám podaří dané úkoly splnit „bez ztráty kytičky“ a ku prospěchu všech zúčastněných. Bude k tomu potřeba nejen spolupráce nás všech – žáků, učitelů, rodičů i nepedagogických pracovníků, spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi, ale také dostatek sil a energie každého z nás. Vykročme tedy všichni tou správnou nohou do letošního školního roku.

Mgr. Růžena Kybikásová ředitelka školy

02.09.2019 09:06:00 | Autor: RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se