Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Listina dětských práv na Internetu

• Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.
• Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
• Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.
• Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.
• Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
• Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
• Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
• Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.
• Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
• Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
• zdroj : www.modralinka.cz


01.08.2019 12:42:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se