Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Zápis - Jak můžeme pomoci svým dětem

Nástup do školy je pro dítě velmi důležitou a mimořádnou událostí. Každé dítě má pro zvládnutí školní docházky různé předpoklady. Také podmínky, které mu poskytuje rodina, se liší. Proto rodičům nabízíme informace a doporučení, jak mohou do doby nástupu do základní školy pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji:


Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem, rozvíjí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňuje prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jiným lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.


Zdroj:
č.j.MŠMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014
PhDr. Jindřich Fryč náměstek ministra pro vzdělávání
18.02.2020 12:41:00 | Autor: MK, RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se