Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Akce, na které se můžeme těšit

Prosinec:
- 1.12. - Zahájení adventu - ŽIVÝ BETLÉM, rozsvícení stromku - u KD Tmaň, 17h.
- 1.12. - Dobročinný vánoční jarmark - v přístavbě KD Tmaň, po vystoupení žáků ZŠ.
- 5.12. - Mikulášská nadílka ve škole
- 5.12. - VV region. soutěž (Naše vlast)
- 9.12. - Mikulášská - KD Tmaň, 15h.
- 10.12. - Lední revue - Beroun, I. a IV. tř.
- 19.12. - Besídka MŠ v KD Tmaň v 15,30h.
- 21.12. - Notičky - vystoupení.
- Vánoční besídky jednotlivých tříd.


 • Září:
  - 3.9. - Slavnostní zahájení školního roku.
  - 6.9. - Třídní schůzky od 15,15 v klubovně u tělocvičny - společná část pro všechny ročníky,
  pak samostatné TS v kmenových třídách s tř. uč.
  - 7.9. - Tradiční výprava do Lipek.
  - 19.9. - Fotografování I. třídy.
  - 19.9. - Návštěva Pražského hradu - III. a IV.tř.
  - 20.9. - Návštěva Pražského hradu - II. a V.tř.
  - 26.9. - Tonda Obal na cestách - program EVVO - I. - V.tř.
  - 24. 9. - Divadélko pro I.tř. a MŠ.
  - 28.9. - Státní svátek.
  - Zahájení všech školních kroužků - viz rubrika Kroužky.
  - Ovoce do škol.
  - Mléko do škol.
  - Sběr kaštanů a žaludů.

   Říjen:
   - Sběr kaštanů a žaludů.
   - Říjen - evropský měsíc kybernetické bezpečnosti.
   - Zahájení nácviku na advent.
   - 1.10. - Studio Karavana - divadelní představení v rámci oslav 100. výročí založení samostatného československého státu.
   - 12.10. - Nabídkové foto.
   - 27.10. - Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Tmaň v rámci oslav 100. výročí založení samostatného československého státu.
   - 28.10. - Státní svátek.
   - 29. a 30. 10. - Podzimní prázdniny (Po, Út).

   Listopad:
   - Průběžně - Betlém - nácvik vystoupení a koled.
   - Bezpečný internet - Seznam se bezpečně - V.tř.
   - 6.11. - Třídní schůzky v jednotlivých třídách, o čase budou rodiče informováni v ŽK.
   - 13.11. - Dopravní výchova - teoretická část - IV.tř.
   - 15.11. - Dopravní výchova - teoretická část - V.tř.
   - 17.11. - Státní svátek.
   - 26.11. - Adventní výstava Klubu důchodců Tmaň.
   - 29.11. - Divadelní představení - MŠ a I.tř.
   - 30. 11. - Advent - generálka.
   10.11.2018 10:40:00 | Autor: MK


   << úvod

   © 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

   TXT.cz
   HLEDAT | UPOZORNIT
   Vytvořit blog | Přihlásit se