Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Slovo ředitelky školy na závěr školního roku

Jan Amos Komenský V úvodu mého „posledního slova“ v tomto školním roce mi dovolte poděkovat
paní učitelce Mgr. M. Kepkové za vedení webových stránek naší školy. Díky jejímu včasnému a častému vkládání článků, informací a fotografií se dozví každý návštěvník stránek o životě naší školy vše podstatné. Má tak přehled, co se ve škole a se školou děje. Paní učitelko, děkuji Vám.

Zítra nastává radostný okamžik, začínají zasloužené dny volna. Hurá!!! Proto je příležitost poděkovat všem za odvedenou práci.
V první řadě chci poděkovat všem našim žákům a jejich rodičům za odpovědný přístup ke školní práci
a za snahu o co nejlepší výsledky.
Pedagogickému sboru děkuji za pozitivní a vstřícné jednání k dětem a rodičům, za kvalitní výchovně vzdělávací práci, kdy jsou na prvním místě vždy děti a jejich potřeby.
Poděkování patří rovněž nepedagogickým pracovníkům za velmi dobře zvládnutou práci spojenou
s hladkým provozem školy.
V neposlední řadě děkuji našemu zřizovateli. Bez jeho pochopení k potřebám školy, které jsou závislé na finančních dotacích, bychom nedokázali řadu akcí zorganizovat a uskutečnit.

Stejně jako v předešlých letech směřuje moje poslední poděkování žákům, kteří naši školu opustí – páťákům.
Dnes se s vámi loučíme, ale určitě se nevidíme naposledy. Budoucnost přeci neznamená,
že zapomeneme na minulost, a tím na všechny, se kterými jsme se potkali! Oněch pět společně prožitých let, jak v hloubi duše pevně věřím, bylo oboustranně přínosné. Byli jste a stále jste dobrá parta holek a kluků, kteří se nebojí vzít za práci, pomoci kamarádovi, být odpovědní. Samozřejmě,
že ne každá minuta byla zalita sluníčkem, objevily se i mraky. Ale věřte, že na chmurné momenty se rychle zapomene, zůstane natrvalo jen ono pozitivní, to na co budeme, my i vy, rádi vzpomínat.
Přeji vám úspěšný a bohatý další život, který pro vás začíná „v pohodě“. Budete odpočívat a nabírat dostatek sil pro začátek v nové škole, do které po prázdninách nastoupíte. Držím vám palce, aby se vám podařilo prožít život podle vašich představ.

Mgr. Růžena Kybikásová, ŘŠ

29.06.2018 07:56:00 | Autor: RK, MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se