Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Slovo ředitelky školy na závěr školního roku

01a Zítra nastane všemi žáčky dlouho očekávaný den, poslední den školního roku. Paní učitelky vydají vysvědčení, pan školník zavře za dětmi dveře a začnou zasloužené dny volna po desetiměsíční náročné práci. A práce to byla opravdu náročná pro všechny zúčastněné – děti, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky.
Jsem ráda, že mohu konstatovat – stanovené úkoly a cíle z 1. 9. 2016 byly splněny. Pravdou je, že se všem žáčkům nepodařilo je splnit na JEDNIČKU, ale všechno se teprve učí a příště se zadaří určitě lépe. Všem našim dětem chci za odvedenou práci a snahu o co nejlepší výsledek poděkovat.
Poděkování patří rovněž rodičům. Se svými ratolestmi a jejich školními povinnostmi měli určitě občas potíže a plno práce, ale nakonec společně vše zvládli.
O společné zvládání náročných úkolů jde také nám, učitelům. Bez vstřícného, odpovědného a pozitivního přístupu ke zvládání společného vzdělávání a výchovy bychom se neobešli, pokud chceme něčeho ve škole dosáhnout. A to čeho chceme dosáhnout je splnění hlavního cíle: Přispět všemi silami a prostředky k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana, vybaveného základními vědomostmi a dovednostmi pro plnohodnotný život.
Zřizovatel školy, OÚ ve Tmani, vytváří velmi dobré, často nadstandardní, podmínky pro naplňování cílů našeho školního vzdělávacího programu. V rámci svých možností nám vždy vychází vstříc, škola je pro něho prioritou. Poděkování proto patří celému zastupitelstvu obce.
Poděkovat mi dovolte také všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníků tmaňské školy, protože odvádějí práci na velmi vysoké lidské i profesní úrovni.
Každoročně patří moje poslední slova žákům pátého ročníku. Rozloučíme se s nimi a vyšleme je do světa, vybavíme je důležitými informacemi – to smíš, ono nesmíš; chovej se tak a tak; neber tohle, vezmi tamto….. Zkrátka dostanou od nás poučení „jako od maminky“. Tak tomu bylo celých pět let. Brali jsme vás, milí páťáci, jako naše vlastní děti – někdy jste byli zlatíčka, jindy jste byli na „pár pohlavků“, ale pokaždé jsme se s vámi dokázali domluvit. A vy jste to dokázali ocenit! Všechny paní učitelky od vás dostaly ŘÁD SVATÉ TRPĚLIVOSTI!
Tak jako předchozím páťákům, vybrala jsem i vám na cestu do života citát Jana Amose Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Řiďte se jím, je pravdivý.
Přeji vám úspěšný a bohatý další život, který pro vás začíná „v pohodě a prázdninovém klídku“. Naberte dostatek sil pro úspěšný začátek v nové škole, do které po prázdninách nastoupíte. Držím vám palce, aby se vám podařilo naplnit své sny se ctí a pocitem dobře vykonané práce. Nezapomeňte! Život přeje připraveným!

Přeji všem příjemné a klidné prožití zaslouženého volna a načerpání co nejvíce sil do nového školního roku.


Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka školy


29.06.2017 13:02:00 | Autor: RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se