Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 – zápisní list


Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 – zápisní list

RgČ………………………….

Žádáme o přijetí syna (dcery)………………………………………………k povinné školní docházce do Základní školy
a Mateřské školy Tmaň K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, okres Beroun ve školním roce 2018/2019.

Údaje o dítěti:
Rodné číslo……………………………Datum narození………………………………Místo narození……………………………………

Státní občanství…………………………………………Zdravotní pojišťovna………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu-bydliště (pokud se liší od adresy zákonného zástupce)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Zákonní zástupci dítěte:

Otec:
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………telefonní spojení:………………………………………

Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování písemností:………………………………………………………………………………………………………………


Matka:
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………telefonní spojení:………………………………………

Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování písemností:………………………………………………………………………………………………………………


Ve Tmani ………………………………

……………………………………………………………………………
podpis zákonných zástupců dítěteSprávnost údajů ověřil/a dne:Poznámky:


20.08.2018 19:55:00 | Autor: MK, RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se