Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Úvodní slovo ředitelky školy

01a Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

3. září opět ožila naše škola dětskými hlasy. Nejvýznamnější je tento den pro prvňáčky, vždyť jim začíná nová etapa života! Ve škole se na ně těší nejen pedagogický sbor, ale také starší spolužáci. Všichni jsme připraveni jim pomoci a přejeme jim hodně úspěchů ve školní práci i spoustu nových kamarádů. Rodičům prvňáčků přejeme hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé.
Významný je tento školní rok i pro páťáky, kteří se na jeho konci s naší školou rozloučí. Věřím, že svým přístupem k učení v jednotlivých předmětech získají pevné základy, na nichž budou moci budovat svoji úspěšnou budoucnost v jiné škole.
Úspěšný školní rok, pevné zdraví a každodenní chuť jít do školy přeji samozřejmě všem našim žákům, učitelům i ostatním pracovníkům, ale také sobě. Věřím, že stejně jako v minulých letech se nám podaří stanovené úkoly splnit na jedničku. Bude k tomu potřeba spolupráce nás všech – žáků, učitelů, rodičů i nepedagogických pracovníků, spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi.
O tom, jak se daří úkoly plnit, se dočtete na webových stránkách školy a v časopise Obzor.
Již tradičně se loučím citátem učitele národů, který je pro mě studnicí moudrosti.
Jan Amos Komenský Jan Amos Komenský: „Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“

Mgr. Růžena Kybikásová


01.07.2019 12:41:00 | Autor: RK, MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se