Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Provozní řád školní jídelny


Zásady provozu
Provoz školní jídelny se řídí především vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění, hygienickými předpisy, školským zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění. Školní stravování se řídí výživovými normami, rozpětím finančních limitů na nákup potravin a plněním spotřebního koše.
Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti ZŠ, MŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky.

Kategorie strávníků
Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli (1. 9. – 31. 8.).
Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.

Provoz školní jídelny
Pracovní doba: 6,00 – 14,30

Pracovní doba vedoucí ŠJ
Po 10,30 – 14,30
Út 6,15 – 10,15
St 10,30 – 14,30
Čt 6,15 – 10,15
Pá 6,15 – 10,15

Výdej stravy
Výdejní doba pro přesnídávku:
MŠ 8,40 – 9,05 1. a 2. třída
9,05 – 9,20 3. třída
ZŠ - 8,50 - 9,10 I., II. třída
9,55 - 10,10 III. – V. třída
Výdejní doba pro oběd:
MŠ - 11,30 – 12,00 1. a 2. třída
12,00 – 12,30 3. třída
ZŠ - 11,40 - 13,10 dle rozvrhu
Výdejní doba pro svačinu:
MŠ - 14,15 - 14,30 1. a 2. třída
14,30 - 14,45 3. třída
Výdej do jídlonosičů (cizí strávníci):
10,45 - 11,30

Výdej obědů pro cizí strávníky je pouze postranním vchodem školní jídelny. Do jídlonosičů je oběd dáván o teplotě minimálně 63°C. Oběd je určen k přímé spotřebě. Musí být spotřebován nejpozději do čtyř hodin od vyhotovení.

Výše stravného od 1. 9. 2015
-uvedeno samostatně v rubrice ŠKOLNÍ JÍDELNA

Obědy ve školní jídelně se skládají z polévky, hlavního chodu, nápoje, případně doplňku (ovoce, salát, dezert). Nápoj je také součástí svačiny. Žáci ZŠ a děti MŠ mají v době pobytu ve škole nárok na dotovaný oběd – hradí pouze cenu potravin k přípravě pokrmu. Pro všechny děti ZŠ i MŠ je zajištěn pitný režim během celého dopoledne. Vždy je k dispozici čistá pramenitá voda.

Placení stravného
Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu, vždy do 25. dne předcházejícího měsíce.
1) Bezhotovostně prostřednictvím spořitelny nebo jiného peněžního ústavu. Zákonný zástupce si zařídí osobně nebo prostřednictvím internetového bankovnictví souhlas s inkasem.
Číslo bankovního účtu školy 51-4866520267/0100
Pozor!!! U sporožirového účtu nezadávejte č. ú. školy, ale číslo sběrného účtu 0100223711
(Pokud si budete zadávat max. finanční limit pro srážení, zadejte si alespoň 1500,-Kč, počítejte, že se v září strhávají dvě zálohy září + říjen).

2) Hotově – rodiče obdrží informace o dni výběru a částce, kterou mají uhradit v kanceláři ŠJ (většinou je to čtvrtek kolem 20. dne v měsíci).

Každý nový strávník obdrží tiskopis k zavedení souhlasu s inkasem a informace o výpočtu stravného (výpočet přes počítačový program).

Přeplatek z konce června se převádí do měsíce září. O výši přeplatku budou rodiče informováni. Strávníkovi, který ukončuje školní docházku, je přeplatek vrácen v měsíci ukončení docházky.

Pokud nebude stravné uhrazeno nejpozději do 15-tého následujícího měsíce, stravování bude pozastaveno. Dítě pak nemůže docházet do MŠ.

Přihlašování a odhlašování stravného
Strávník se každý rok přihlašuje na základě vyplněné přihlášky.
Odhlásit stravné je možné telefonicky na tel. č. 721 128 478 do 7,30 h. téhož dne. Nepřítomnost dětí v MŠ stačí nahlásit p. učitelce.
V době prázdnin, ředitelského volna, třídních výletů je strávník automaticky odhlášen.
Neodhlášená strava je strávníkovi účtována.

Stravování v době nemoci
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou dotované obědy pro žáky určeny podle § 2 odst. 7 této vyhlášky ke konzumaci ve školní jídelně, tj. pro žáky, kteří jsou ve škole. Výjimku tvoří podle § 4 odst. 9 první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, kdy si může oběd odebrat do jídlonosiče. Proto je nutné v době nepřítomnosti žáka ve škole OBĚD ODHLÁSIT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ!!

Dietní stravování u dětí (diabetická, bezlepková, nemoci jater a ledvin)
- dietu, kterou nemůže ŠJ připravovat, dodává rodič do ŠJ ve svém obalu
- pokrm je označen a skladován v samostatném oddělení lednice
- před výdejem se pokrm ohřeje v mikrovlnné troubě a je expedován
- rodič musí doložit lékařské potvrzení, je sepsána smlouva a podepsáno čestné prohlášení o nezávadnosti dodávaného pokrmu

Organizace stolování
- do jídelny vstupují žáci za doprovodu dozorujícího učitele
- každý strávník si vezme podnos, příbor, nápoj a pokračuje k příslušnému okénku pro jídlo
- strávníci jsou povinni chovat se ukázněně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly
- po konzumaci si strávník odnese použité nádobí k příslušnému okénku
- případné znečištění nahlásí pracovnicím v kuchyni, které nečistoty odstraní

Alergeny v pokrmu
Školní jídelna má povinnost v jídelním lístku uvádět alergeny, které se použijí při přípravě pokrmu. Alergeny jsou očíslovány a spolu s jídelním lístkem vyvěšeny.
Alergické reakce se vyskytují do 1 hodiny po požití alergenu – kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nevolnost, křeče.

Doba prázdnin
Školní jídelna v době školních prázdnin vaří pouze pro MŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky. Doba uzavření je zveřejněna na nástěnce u vchodu do ŠJ a je informován zřizovatel.

Jídelní lístek
Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ ve spolupráci s vedoucí kuchařkou a zástupcem z MŠ. Při sestavování jídelníčku jsou akceptována pravidla zdravé výživy. Je sestavován na týden dopředu a vyvěšen na chodbě školy i školky, případně na webových stránkách http://www.zs.tman.txt.cz


Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost od 1. 9. 2018.

Mgr. Růžena Kybikásová, ŘŠ
Ing. Petra Pišvejcová, vedoucí ŠJ
01.07.2019 12:41:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se