Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Informace pro rodiče – školní rok 2018/2019

s6114

Organizace školního roku 2018/2019:
termíny prázdninjsou uvedeny v žákovské knížce a zde v rubrice Prázdniny.

Třídní učitelé:
I. třída: Mgr. Miroslava Kepková
II. třída: Eva Jílková
III. třída: Mgr. Taťána Dvořáková
IV. třída: Mgr. Ludmila Cikánková
V. třída: Mgr. Marcela Závorová

Ředitelka školy: Mgr. Růžena Kybikásová

Školní družina:
I. oddělení: Iva Brabcová
II. oddělení: Pavlína Ziková
III. oddělení: Mgr. Tereza Podroužková

Předseda školské rady: Josef Sakáč
Jednání školské rady: 6. 9. v 14,15 ve IV. třídě

Třídní schůzky společné: 6. 9. v 15,15 v klubovně u tělocvičny.

Další informace:

• ŽK vyplnit a podepsat (oba rodiče) do 4. 9.

• Změny osobních údajů žáků oznámit do 7. 9.

• Přihlášky do ŠD a ke stravování odevzdat do 6. 9.

• Kufřík a cvičební úbor přinést do 14. 9.

• Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka do 14. 9.

• Platba rodičovského příspěvku na pomůcky do 2. 10.


01.08.2019 12:43:00 | Autor: MK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se