Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Žádost o uvolnění z výuky


Základní škola a Mateřská škola Tmaň,okres Beroun


Věc: Žádost o uvolnění z výuky

Žádáme Vás tímto o uvolnění našeho syna/naší dcery z výuky.

Jméno a příjmení: ...................................................................................................
třída: ............................
z.důvodu ..............................................................................................................
..........................................................................................................................
v termínu .............................................................................................................

Zároveň se zavazujeme, že zameškané učivo s dítětem doplníme.

Ve Tmani dne ........................................................
Podpis zák. zástupce: ..............................................


Doporučuji / nedoporučuji.
Třídní učitel/ka: ...................................................................
Dne: ...............................................


Povoluji / nepovoluji.
Ředitel: ..............................................................................
Dne: ...............................................
02.09.2018 01:06:00 | Autor: MK, RK


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se