Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Zahájení školního roku 2019/2020

s6114 V pondělí 2. září v 8 hodin budou slavnostně přivítáni naši PRVŇÁČKOVÉ
v učebně I. třídy třídní učitelkou, vedením školy, zástupcem zřizovatele a zástupcem VáČS Tmaň. Ostatní žáky přivítají třídní učitelky ve svých kmenových třídách.
Děti na první školní den nemusí mít aktovky ani přezůvky, ve škole se zdrží 1 vyučovací hodinu.
S plnou polní-školní začínáme v úterý 3. září, kdy zahájí plný provoz i školní družina.

škola 2
22.08.2019 23:19:46 | Autor: MK | stálý odkaz


Prázdniny končí, školní rok 2018/2019 už brzy začíná...

smajlík

Slavnostní zahájení nového školního roku letos připadne na pondělí 2. září 2019.


Na nové žáčky i jejich starší kamarády se již těší všichni pracovníci naší školy.
22.08.2019 23:00:29 | Autor: MK | stálý odkaz


Naše škola

Jsme školou neúplnou, pouze s 1. až 5. postupným ročníkem. Vzděláváme žáky ze Tmaně, Lounína, Slavíků, Havlíčkova Mlýna, Suchomast, Bykoše, Málkova, Vinařic, Želkovic. Základní vzdělávání poskytujeme také v případě zájmu rodičů dětem z dalších okolních obcí. Kapacita školy je 130 žáků.

Naše škola

(více)
21.08.2019 23:03:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Kontakt

s-telefon1

Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TMAŇ,
OKRES BEROUN

Adresa: K SÍDLIŠTI 80, 267 21 TMAŇ

Telefon: 311 689 889; 774 373 810

E-mail: zstman@seznam.cz; zstman@quick.cz

Součásti:
Mateřská škola: 723 185 161
Školní družina: 728 955 017
Školní jídelna: 721 128 478

20.08.2019 23:02:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Zavedení souhlasu s inkasní platbou

(více)
20.08.2019 15:30:00 | Autor: MK, PP | stálý odkaz

Školní poradenské pracoviště

S účinností od 1.9. 2016 bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP),
které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce
a pedagogy ZŠ a MŠ Tmaň.

Personální obsazení ŠPP:
Výchovná poradkyně: Mgr. Růžena Kybikásová, ŘŠ
Školní metodička prevence: Mgr. Miroslava Kepková


Konzultační hodiny: kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě
Telefon: 311 689 889; 774 373 810


Obsah služeb
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na


Poradenské, metodické a informační činnosti:

Péče o žáky s nespecifickými problémy
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora rozvoje nadaných žáků
Prevence školní neúspěšnosti
Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy
Kariérové poradenství
Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
Spolupráci školy s poradenskými zařízeními
Další metodická a informační činnost
19.08.2019 14:46:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Ceník stravného - platný od 1. 9. 2019

s3292
Mateřská škola
dopoled. svačina 8,- Kč
oběd 17,- Kč; 18,- Kč ( 7 letí)
odpoled. svačina 9,- Kč


Základní škola
svačina 11,- Kč
oběd 23,- Kč; 24,- Kč (11letí)

Cizí strávníci 55,- Kč


Ing. Petra Pišvejcová
vedoucí školní jídelny
19.08.2019 10:28:00 | Autor: MK, PP | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se