Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Výprava

Již tradičně jsme vítali nový školní rok výpravou do okolí, kde jsme se seznamovali s našimi prvňáčky.
Tentokrát se vypravila I., II. a III.třída do místního zahradnictví, kde jsme obdivovali nejen krásné rostliny, tůňky, zvířátka, ale také veliké stroje.

Výprava

Starší žáci ze IV. a V.třídy se vydali na Lounín, kde je čekalo veliké překvapení. Viděli papoušky ARA a mohli si pochovat hada - chřestýše královského.

Výprava2

Pak jsme se všichni sešli v hasičské areálu, kde jsme si opekli buřtíky a bezva se vyběhali na čerstvě posekaném trávníku. A protože sluníčko krásně svítilo, vůbec nic nám nechybělo.

Výprava1

Dopoledne na které jsme se těšili, jsme si opravdu hezky užili.


na výlet na Lounín, Aby jste nám to věřili, zde jsou důkazy
12.09.2019 15:47:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Jídelníček

s3755 (více)
05.09.2019 21:10:00 | Autor: MK, PP | stálý odkaz


Kaštany a žaludy - sbírejte s námi

Je krásný podzim a my už teď myslíme na to, jak bude v zimě zvířatům v lese, a proto pro ně opět sbíráme kaštany a žaludy, aby netrpěla hladem.
jelen Všechny plody pak odevzdáme myslivcům z Mysliveckého spolku MS Hora, protože víme, že se o lesní zvěř vždy dobře postarají.
Připojte se k nám!
04.09.2019 13:04:00 | Autor: MK | stálý odkaz
První den ve škole

s-slunce Dnes poprvé zavítalo do naší školy 29 PRVŇÁČKŮ. S úsměvem je očekávala jejich třídní učitelka Marcela Závorová, která se na všechny své nové žáčky moc těšila.

1.den1

A protože je první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, všechny přivítala také ředitelka školy Růžena Kybikásová, starosta obce Jaromír Frühling, zástupci VáČS Jaroslav Karmazín a Jaroslav Horáček, za ŠR Josef Sakáč, za MSH Antonín Plátěnka a za TJ Antonín Kiml. Všem děkujeme za jejich milá slova i malé dárečky.

1.den2

Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce dobrou rádkyni i oporu
a ať jsou bezva parta.
Rodičům přejeme mnoho trpělivosti a hlavně hodně radosti ze svých dětí.
02.09.2019 12:40:08 | Autor: MK | stálý odkaz


Hurá do školy

0404

Druhého září se do naší školy vypravilo 113 žáků. Někteří poprvé, jiní již poněkolikáté.
Těm nejmladším začíná jejich první a těm nejstarším jejich poslední školní rok v naší škole!
Nejen jim, ale i všem ostatním žákům přejeme pohodový školní rok 2019/2020, hodně nových poznatků, zajímavých zážitků a akcí, skvělých přestávek a kamarádů, co nejméně nezdarů a hodně úspěchů!
02.09.2019 12:18:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Úvodní slovo ředitelky školy

Jan Amos KomenskýJan Amos Komenský: „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme,
a cokoliv se tu koná, všech se týká.“


Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

dnešní den, 2. září 2019, naše škola opět ožila dětskými hlásky a smíchem. Tento den je nejvýznamnější dnem pro prvňáčky, vždyť jim začíná nová etapa života! Všichni se na ně moc těšíme
a jsme připraveni jim pomoci v jejich školních začátcích. Přejeme jim hodně úspěchů a také spoustu nových kamarádů. Rodičům prvňáčků přejeme hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé a podle rodičovských představ.
Významný je tento školní rok i pro naše páťáky, kteří se na jeho konci s naší školou rozloučí. Věřím, že svým přístupem k učení v jednotlivých předmětech získají pevné základy, na nichž budou moci budovat svoji úspěšnou budoucnost v jiné škole.
Úspěšný školní rok, pevné zdraví a každodenní chuť jít do školy přeji samozřejmě všem našim žákům, učitelům i ostatním pracovníkům. Věřím, že stejně jako v minulých letech se nám podaří dané úkoly splnit „bez ztráty kytičky“ a ku prospěchu všech zúčastněných. Bude k tomu potřeba nejen spolupráce nás všech – žáků, učitelů, rodičů i nepedagogických pracovníků, spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi, ale také dostatek sil a energie každého z nás. Vykročme tedy všichni tou správnou nohou do letošního školního roku.

Mgr. Růžena Kybikásová ředitelka školy
02.09.2019 09:06:00 | Autor: RK | stálý odkaz


Zájmové kroužky

s-svetluska3

ANGLIČTINA - pro žáky II. třídy
vedoucí: pí. uč. Marcela Závorová
- každé úterý - začínáme 17. září
- od 12,15 do 13,00

POČÍTAČOVÝ pro žáky III. až V. třídy
vedoucí: pí. uč. Mirka Kepková
- pondělí 1x za 14 dní - začínáme 16.9.
- od 13,00 do 14,30

MÍČOVÉ HRY pro žáky III. až V. třídy
vedoucí: pí. uč. Taťána Dvořáková
- úterý 1x za 14 dní - začínáme 17. září
- od 13,00 do 14,30

VÝTVARNÝ pro žáky II. a IV. třídy
vedoucí: pí. uč. Eva Jílková
- čtvrtek 1x za 14 dní - začínáme 19. září
- od 13,00 do 14,30

Případné změny budou oznámeny přes notýsek.
01.09.2019 22:20:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Pozvánka na výtvarnou dílnu

MikolášAleš
01.09.2019 17:14:00 | Autor: MK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se