Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Výprava

Již tradičně jsme vítali nový školní rok výpravou do okolí, kde jsme se seznamovali s našimi prvňáčky.
Tentokrát jsme se vypravili do místního zahradnictví, kde jsme obdivovali nejen krásné rostliny, tůňky a veliké stroje, ale také různá zvířátka.

Výprava

Pak jsme si v hasičské areálu opekli buřtíky a bezva se vyběhali na čerstvě posekaném trávníku.
A protože sluníčko krásně svítilo, vůbec nic nám nechybělo.

Výprava1

Dopoledne na které jsme se těšili, jsme si opravdu hezky užili.
12.09.2019 15:47:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Kaštany a žaludy - sbírejte s námi

Je krásný podzim a my už teď myslíme na to, jak bude v zimě zvířatům v lese, a proto pro ně opět sbíráme kaštany a žaludy, aby netrpěla hladem.
jelen Všechny plody pak odevzdáme myslivcům z Mysliveckého spolku MS Hora, protože víme, že se o lesní zvěř vždy dobře postarají.
Připojte se k nám!
04.09.2019 13:04:00 | Autor: MK | stálý odkaz
První den ve škole

s-slunce Dnes poprvé zavítalo do naší školy 29 PRVŇÁČKŮ. S úsměvem je očekávala jejich třídní učitelka Marcela Závorová, která se na všechny své nové žáčky moc těšila.

1.den1

A protože je první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, všechny přivítala také ředitelka školy Růžena Kybikásová, starosta obce Jaromír Frühling, zástupci VáČS Jaroslav Karmazín a Jaroslav Horáček, za ŠR Josef Sakáč, za MSH Antonín Plátěnka a za TJ Antonín Kiml. Všem děkujeme za jejich milá slova i malé dárečky.

1.den2

Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce dobrou rádkyni i oporu
a ať jsou bezva parta.
Rodičům přejeme mnoho trpělivosti a hlavně hodně radosti ze svých dětí.
02.09.2019 12:40:08 | Autor: MK | stálý odkaz


Hurá do školy

0404

Druhého září se do naší školy vypravilo 113 žáků. Někteří poprvé, jiní již poněkolikáté.
Těm nejmladším začíná jejich první a těm nejstarším jejich poslední školní rok v naší škole!
Nejen jim, ale i všem ostatním žákům přejeme pohodový školní rok 2019/2020, hodně nových poznatků, zajímavých zážitků a akcí, skvělých přestávek a kamarádů, co nejméně nezdarů a hodně úspěchů!
02.09.2019 12:18:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Úvodní slovo ředitelky školy

Jan Amos KomenskýJan Amos Komenský: „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme,
a cokoliv se tu koná, všech se týká.“


Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

dnešní den, 2. září 2019, naše škola opět ožila dětskými hlásky a smíchem. Tento den je nejvýznamnější dnem pro prvňáčky, vždyť jim začíná nová etapa života! Všichni se na ně moc těšíme
a jsme připraveni jim pomoci v jejich školních začátcích. Přejeme jim hodně úspěchů a také spoustu nových kamarádů. Rodičům prvňáčků přejeme hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé a podle rodičovských představ.
Významný je tento školní rok i pro naše páťáky, kteří se na jeho konci s naší školou rozloučí. Věřím, že svým přístupem k učení v jednotlivých předmětech získají pevné základy, na nichž budou moci budovat svoji úspěšnou budoucnost v jiné škole.
Úspěšný školní rok, pevné zdraví a každodenní chuť jít do školy přeji samozřejmě všem našim žákům, učitelům i ostatním pracovníkům. Věřím, že stejně jako v minulých letech se nám podaří dané úkoly splnit „bez ztráty kytičky“ a ku prospěchu všech zúčastněných. Bude k tomu potřeba nejen spolupráce nás všech – žáků, učitelů, rodičů i nepedagogických pracovníků, spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi, ale také dostatek sil a energie každého z nás. Vykročme tedy všichni tou správnou nohou do letošního školního roku.

Mgr. Růžena Kybikásová ředitelka školy
02.09.2019 09:06:00 | Autor: RK | stálý odkaz


Zájmové kroužky

s-svetluska3

ANGLIČTINA - pro žáky II. třídy
vedoucí: pí. uč. Marcela Závorová
- každé úterý - začínáme 17. září
- od 12,15 do 13,00

POČÍTAČOVÝ pro žáky III. až V. třídy
vedoucí: pí. uč. Mirka Kepková
- pondělí 1x za 14 dní - začínáme 16.9.
- od 13,00 do 14,30

MÍČOVÉ HRY pro žáky III. až V. třídy
vedoucí: pí. uč. Taťána Dvořáková
- úterý 1x za 14 dní - začínáme 17. září
- od 13,00 do 14,30

VÝTVARNÝ pro žáky II. a IV. třídy
vedoucí: pí. uč. Eva Jílková
- čtvrtek 1x za 14 dní - začínáme 19. září
- od 13,00 do 14,30

Případné změny budou oznámeny přes notýsek.
01.09.2019 22:20:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Pozvánka na výtvarnou dílnu

MikolášAleš
01.09.2019 17:14:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Kroužek fotbalu

fotbal
01.09.2019 17:12:00 | Autor: MK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se