Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Slovo ředitelky školy na závěr školního roku

01a Zítra nastane všemi žáčky dlouho očekávaný den, poslední den školního roku. Paní učitelky vydají vysvědčení, pan školník zavře za dětmi dveře a začnou zasloužené dny volna po desetiměsíční náročné práci. A práce to byla opravdu náročná pro všechny zúčastněné – děti, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky.
Jsem ráda, že mohu konstatovat – stanovené úkoly a cíle z 1. 9. 2016 byly splněny. Pravdou je, že se všem žáčkům nepodařilo je splnit na JEDNIČKU, ale všechno se teprve učí a příště se zadaří určitě lépe. Všem našim dětem chci za odvedenou práci a snahu o co nejlepší výsledek poděkovat.
Poděkování patří rovněž rodičům. Se svými ratolestmi a jejich školními povinnostmi měli určitě občas potíže a plno práce, ale nakonec společně vše zvládli.
O společné zvládání náročných úkolů jde také nám, učitelům. Bez vstřícného, odpovědného a pozitivního přístupu ke zvládání společného vzdělávání a výchovy bychom se neobešli, pokud chceme něčeho ve škole dosáhnout. A to čeho chceme dosáhnout je splnění hlavního cíle: Přispět všemi silami a prostředky k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana, vybaveného základními vědomostmi a dovednostmi pro plnohodnotný život.
Zřizovatel školy, OÚ ve Tmani, vytváří velmi dobré, často nadstandardní, podmínky pro naplňování cílů našeho školního vzdělávacího programu. V rámci svých možností nám vždy vychází vstříc, škola je pro něho prioritou. Poděkování proto patří celému zastupitelstvu obce.
Poděkovat mi dovolte také všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníků tmaňské školy, protože odvádějí práci na velmi vysoké lidské i profesní úrovni.
Každoročně patří moje poslední slova žákům pátého ročníku. Rozloučíme se s nimi a vyšleme je do světa, vybavíme je důležitými informacemi – to smíš, ono nesmíš; chovej se tak a tak; neber tohle, vezmi tamto….. Zkrátka dostanou od nás poučení „jako od maminky“. Tak tomu bylo celých pět let. Brali jsme vás, milí páťáci, jako naše vlastní děti – někdy jste byli zlatíčka, jindy jste byli na „pár pohlavků“, ale pokaždé jsme se s vámi dokázali domluvit. A vy jste to dokázali ocenit! Všechny paní učitelky od vás dostaly ŘÁD SVATÉ TRPĚLIVOSTI!
Tak jako předchozím páťákům, vybrala jsem i vám na cestu do života citát Jana Amose Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Řiďte se jím, je pravdivý.
Přeji vám úspěšný a bohatý další život, který pro vás začíná „v pohodě a prázdninovém klídku“. Naberte dostatek sil pro úspěšný začátek v nové škole, do které po prázdninách nastoupíte. Držím vám palce, aby se vám podařilo naplnit své sny se ctí a pocitem dobře vykonané práce. Nezapomeňte! Život přeje připraveným!

Přeji všem příjemné a klidné prožití zaslouženého volna a načerpání co nejvíce sil do nového školního roku.


Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka školy

29.06.2017 13:02:00 | Autor: RK | stálý odkaz


Světlušky hrají divadlo

s-svetluska3 Ve čtvrtek 29.června jsme se zúčastnili předposlední skvělé akce závěrečného školního týdne, divadelního představení.

Zborov1

Naše spolužačky a spolužáci z různých tříd, členové souboru Světlušky, nám pod vedením paní Jany Šmardové zahráli v kostele Církve československé husitské krásné představení věnované důležitým událostem naší historie a národnímu povědomí.

Zborov2

Divadlo se opravdu povedlo, proto dětem i paní Janě děkujeme za moc pěkně strávené dopoledne, které nás nejen pobavilo, ale i poučilo a dovedlo k zamyšlení.

Zítra nás ještě čeká poslední akce letošního roku - předávání vysvědčení.
29.06.2017 13:01:00 | Autor: MK | stálý odkaz


ZOO Plzeň

s-zoo Ve středu 28.června nás čekala další skvělá akce posledního školního týdne - výlet do ZOO v Plzni. Někteří z nás se už nemohli ani dočkat, vždyť zvířata, to je naše!

ZOO

Celá ZOO se rok od roku stále mění a rozšiřuje, takže si přišli na své i ti z nás, kteří už tu byli. Velice jsme se těšili na lvy, klokany, žirafy, opice, ale i želvy, lemury, tučňáky...Prostě každý z nás si tu vybral své oblíbené zvíře a u některých výběhů jsme měli pocit, že mohou přijít až k nám.

ZOO1

Výlet se nám opravdu vydařil a my jsme si v ZOO užili opravdu krásný den také díky všem účastníků
a sponzorům dobročinného plesu, protože vstupné i autobusy byly hrazeny z jeho výtěžku.
Všem vám proto moc děkujeme!28.06.2017 17:20:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Rozloučení s páťáky

10 Rozloučení s našimi "nejstaršími" letos proběhlo ve škole v přírodě na Antýglu. Díky ochotnému personálu chaty, především paní vedoucí, zasedli společně ke slavnostní tabuli, na které nechyběla hojnost jídla a pití.

Rozlučka V1

V úvodu večera při proslovu paní učitelky a některých žáků neteklo proudem dětské šampaňské ale hodně slziček. Postupně nostalgická nálada opadla a vzpomínalo se na veselé historky ze společných pěti let. Slzy vystřídal smích a konečně i šampáňo.

s-slunce My našim odcházejícím Páťákům přejeme na II. stupni v okolních školách hodně úspěchů, veselé kamarády a hodné paní učitelky.
28.06.2017 17:13:18 | Autor: MK, EJ | stálý odkaz


Poděkování

Dovolte mi na konci školního roku poděkovat paní učitelce Mgr. M. Kepkové za její vedení webových stránek školy. Díky jejímu včasnému a častému vkládání článků, informací a fotografií se dozví každý návštěvník stránek o životě naší školy během celého roku vše podstatné a má přehled, co se vlastně ve škole a se školou děje. Paní učitelko, děkuji Vám.

Mgr.R.Kybikásová, ŘŠ
28.06.2017 17:00:00 | Autor: RK | stálý odkaz


Pejsci a biatlon

Na poslední školní týden jsme se moc těšili. Nejen, že už se mílovými kroky blíží prázdniny, ale také si pro nás paní učitelky připravily bezva program.
s-pes V pondělí jsme se v hasičském areálu setkali se zástupci MS Hora Tmaň a jejich pejsky,
za což jim moc děkujeme!

psi

Od pana Hoška jsme se dozvěděli, jak psi rostou, co potřebují, jak a co je možné je naučit, jak se o ně správně starat, jak se nazývají "po myslivecku" různé části jejich těla a ještě spoustu dalších zajímavostí. Viděli jsme také ukázku výcviku psů a dokonce jsme si je mohli pohladit i pohrát si s nimi, což byl pro nás velký zážitek.

psi1

s-luk Později si třeťáci, čtvrťáci i páťáci vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky a pan Tlach
z TJ ve Tmani jim poskytl informace o letním biatlonu, kterého by se mohli 10. září 2017 zúčastnit.
s-beh1

Biatlon

Střelba se mnoha sportovcům opravdu dařila, proto doufáme, že nás budou v tomto závodu reprezentovat. Mohou soutěžit jako jednotlivci nebo s sebou vzít tatínka, maminku či jiného příbuzného a vytvořit také rodinný tříčlenný tým.


27.06.2017 20:52:17 | Autor: MK | stálý odkaz


Škola v přírodě už je za námi

Škola v přírodě je akce, na kterou se moc těšíme, a proto ji plánujeme už dlouho dopředu!
Letos jsme všichni vyrazili ve stejném termínu, ale na tři různá, staršími spolužáky ověřená místa.
I. a V. třída se vypravila do Horského areálu Antýgl na Šumavě.

Antýgl

Do stejného pohoří zavítala i III. a IV. třída, která strávila krásný týden v Pensionu U Jandů v Úborsku.

Uborsko

II. třída se vydala na sever do Krkonoš do Hotelu Sumo v Jilemnici.

Jilemnice3

Počasí nám všem přálo nadmíru, a tak jsme si plně užívali krásnou přírodu našich hor, zajímavá místa, která jsme navštívili, i bezva chvíle strávené s kamarády.

Antýgl1

Skvělý týden plný zábavy, zážitků, sportování, kamarádství i poznávání nových lidí a věcí nám všem utekl jako voda.

Uborsko1

Domů jsme si z něj přivezli spoustu krásných vzpomínek na společné chvíle, které jsme spolu prožili a už teď se těšíme na příští školu v přírodě!!!

Jilemnice4
26.06.2017 23:00:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Další úspěch ve výtvarné soutěži

A Dopravní výchově věnujeme v naší škole hodně času. Při její výuce spolupracujeme
s Autoškolou Kvasnička Beroun, trénujeme teorii i praxi na dopravním hřišti a účastníme se různých soutěží, mezi nimi i výtvarné soutěže Bezpečně po škole, kde se můžeme pochlubit dalším pěkným úspěchem.
Naše spolužačka Adéla Zikmundová ze IV. třídy se ve své kategorii umístila na krásném 2. místě. Všichni jí moc gratulujeme!

VV-Besip
23.06.2017 23:45:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Organizace závěru šk. roku

s4707
- 18. – 22.6. – ŠvP – III., IV. tř. - Úborsko
- 19. – 23.6. – ŠvP – I. a V. tř. - Antýgl
- 19. – 23.6. – ŠvP – II. - Jilemnice

A

Poslední týden:
Po 26.6. – konec vyuč. I., II. a III.tř. – 11,50; IV. a V.tř. – 12,45
Út 27.6. – konec vyuč. I., II a III.tř. – 11,50; IV. a V.tř. – 12,45
St 28.6. – ZOO, návrat mezi 14 - 14,30 – všichni
Čt 29.6. – konec vyuč. – všichni – 11,50
Pá 30.6. – vydání vysvědčení, rozloučení s V.tř., konec vyuč. – všichni – 8,50

vysv
15.06.2017 14:43:58 | Autor: MK | stálý odkaz


Bovýsek ve škole II.

s3292Dnes dopoledne k nám do školy opět zavítal maskot projektu Ovoce a zelenina do škol Bovýsek.

Bovísek

Bovýsek se s námi rozloučil před prázdninami, věnoval každé třídě zajímavé pexeso s anglickými slovíčky a zopakovali si s námi znalosti o ovoci a zelenině, na které jsme si během školního roku pochutnávali v podobě výborné a zdravé svačinky.

08.06.2017 12:13:02 | Autor: MK | stálý odkaz


Mateřinka v počítačoví učebně

Ve středu 7. června zavítali do IV. třídy předškoláci z mateřské školy. Naši čtvrťáci je pozvali do počítačové učebny.

PC-MS1

Předškoláci si se zvědavě prohlíželi, jak počítač vypadá uvnitř a z jakých se skládá součástí.
Se zájmem také pracovali s počítačovými programy pod vedením starších kamarádů ze IV. třídy.

PC-MS2

Společně strávený čas se líbil malým i větším žáčkům, proto si podobnou akci určitě zopakujeme příští rok.

06.06.2017 17:13:51 | Autor: MK | stálý odkaz


Moderátoři ve IV. třídě

Ve škole se učíme nejen psát, ale také se vyjadřovat. K tomu sloužila i hra na moderátory. Žáci IV. třídy se jí zhostili s vervou sobě vlastní a dokonce si připravili i různé pomůcky, které celou hru ještě více oživily.

moderování

Slyšeli jsme tak nejen Leoše Mareše, Gabo Zelenaje, ale i další skvělé moderátory a moc jsme si to užili.
06.06.2017 17:02:52 | Autor: MK | stálý odkaz


Den dětí ve Tmani

Tak jako každý rok, tak i letos se slavil ve Tmani Den dětí! V sobotu 3. června se konalo zábavné dopoledne, které pořádal OÚ spolu se ZŠ a MŠ a dalšími společenskými organizacemi na místním hřišti.

DD-obec

Letos nám počasí opět přálo a z oblohy se na nás krásně smálo sluníčko, proto se hřiště dětmi a jejich rodiči i dalšími příbuznými jen hemžilo.

DD-obec1

Soutěžilo se s vervou v různých disciplínách. Některé jsme již dobře znali, ale další byly letos úplnou novinkou.

DD-obec2

Nafukovací BECO hrad, popkorn i ochutnávka ovoce v čokoládě se setkaly s velkým nadšením, stejně tak i jako výborné koláče.

DD-obec3

(více)
06.06.2017 16:47:29 | Autor: MK | stálý odkaz


Den dětí ve škole

A Ve čtvrtek 1.6. jsme si užili bezva Den dětí ve škole. Každá třída si letos připravila svoji oslavu a moc jsme si to užili!
Soutěžili jsme na školním hřišti, hráli jsme pexeso, kvarteta a další různé stolní hry, které jsme si vybrali.

DDskola2

Stavěli jsme si ze stavebnic vše, co si naše fantazie zamanula. Poznávali jsme našeho kamaráda Alfonse z venku i zevnitř a zjišťovali, kam patří jednotlivé kosti či orgány.

DDskola
(více)
02.06.2017 13:46:25 | Autor: MK | stálý odkaz


Cestování po Africe

s-multi Dnes naši školu opět navštívilo studio Karavana, se svým projektem „Všichni jsme tu doma“. Moc jsme se na ně těšili.

Afrika

(více)
25.05.2017 14:15:17 | Autor: MK | stálý odkaz


Dopravní soutěž

s4274 V úterý 23. května se po velkých přípravách zúčastnili okresního kola dopravní soutěže Adélka Zikmundová, Patrik Plátěnka a Bára Macourková ze 4.ročníku a Jirka Cikánek z 5.ročníku. Velkou podporou jim byli i náhradníci Terezka Kučerová z 5.třídy a Tomáš Fodor ze 4. třídy, kteří naše reprezentanty jistili.

DoSoutez1

(více)
23.05.2017 15:28:52 | Autor: MK, TD | stálý odkaz


Dopravní hřiště

s4274 Ve spolupráci s Autoškolou Kvasnička, měly naše děti opět letos možnost si vyzkoušet nanečisto jízdu na kole v silničním provozu.

DoHriste

(více)
23.05.2017 15:23:13 | Autor: MK | stálý odkaz


Kurzy a zkoušky Cambridge English

A ZA PŘÍPRAVOU A ZKOUŠKAMI NEMUSÍTE NIKAM JEZDIT!

Vážení rodiče,

Naše škola nabízí přípravné kurzy k Cambridge zkouškám, ve spolupráci s autorizovaným partnerem mezinárodních jazykových zkoušek.
Kurzy se konají v budově naší školy, po vyučování, v rozsahu 22x60 minut.
Kurzy a zkoušky Cambridge English (též "YLE") jsou určeny žákům základních škol.
Po absolvování YLE, kurzy navazují na zkoušky KET, PET, FCE, které jsou vhodné pro střední školy.

Zkouška FCE nahrazuje státní maturitu, navyšuje počet úspěšných bodů u přijímacích pohovorů, je žádána na určitých vysokých školách, v zaměstnání.
Zkoušky probíhají v Berouně.
Minimální počet žáků ve skupině je 10, maximální počet je 15.
Cena kurzu činí 2150 Kč. Platba je převodem na účet číslo: 2801516073/0800
Do kurzů se mohou přihlásit i další zájemci, kamarádi, známí, rodiče.
Rozdělení budou podle věku a úrovní.
K ceně kurzu je nutno připočítat částku cca 360 Kč za učebnici.

Přihlášky do kurzu si vyzvedněte a předejte v ředitelně školy,

nebo je přepošlete na e-mailovou adresu: henrietta.mottlova@seznam.cz

Těšíme se na Vás.
23.05.2017 14:07:06 | Autor: MK, RK | stálý odkaz


Atletická soutěž

s10677 V pátek 19. května se na fotbalovém hřišti ve Tmani za krásného slunečného počasí uskutečnila atletická soutěž nazvaná PENTATLON.
V letošním roce se jí zúčastnily pouze dvě školy - ZŠ Tmaň a ZŠ Hýskov. Nálada a soutěžní duch byl skvělý, a tak ani menší účast škol nám nezkalila radost.

Pentatlon

(více)
19.05.2017 14:02:16 | Autor: MK, TD | stálý odkaz


Den bezpečnějšího internetu II.

bez.pInt Protože se na internet můžeme připojit kdykoli a pak může být toto médium pro nás nejen výborným rádcem a společníkem, ale také nebezpečným protivníkem, proto se naši žáci s tímto tématem setkávají již poněkolikáté.
Ve čtvrtek 11. května proběhl v naší škole interaktivní program pro žáky 4. a 5. ročníku o bezpečném chování na internetu pořádaný ve spolupráci s paní Barborou Drobíkovou.

Bezp

Dnes si mohli žáci nejen na školních PC, ale i na vlastních tabletech či chytrých telefonech vyzkoušet mnoho zajímavých věcí, které jim pomohou se v tomto světě pohybovat bezpečněji a s větší jistotou.

(více)
11.05.2017 15:01:16 | Autor: MK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se