Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Látané příběhy Krejčíka Honzy

V pondělí 19. září nás v Kulturním domě ve Tmani přívítal Krejčík Honza se svými Látanými příběhy. Společně jsme si zazpívali, protáhli svá těla a zatancovali si. Především jsme se ale hodně nasmáli.

divadlo_KH

Představení se nám všem moc líbilo.
20.09.2016 10:44:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Olympiáda

V pondělí 12.září za krásného letního počasí proběhla na školním hřišti Olympiáda prvňáčků.

olympiáda

Tato velká sportovní událost se konala ve spolupráci s naší mateřskou školou a jednotlivých disciplín se zúčastnili nejen naši prvňáčci, ale i školkové děti.

olympiáda1

Soutěžili ve skoku v pytli, v nošení míčku na lžíci, v házení do koše, v hodu do kruhu, v koulení na kuželky, v kutálení medicimbalů, ve věšení prádelních kolíčků a v chození na minichůdách.

olympiáda2

Všechny děti si užily spoustu legrace, na hřišti bylo slyšet velké povzbuzování a celá olympiáda proběhla v duchu FAIR - PLAY.

12.09.2016 18:32:15 | Autor: MK, TD | stálý odkaz


Nejvydařenější akce školního roku 2015/2016

Lipky. Divadlo Cesta do Afriky. Putování pravěkem. Návštěva České televize.
2015-16

Návštěva služebny České policie. Halloween. Kapřík Metlík a beseda s Janem Opatřilem. Betlém.
2015-161

Mandaly. Pokos - spolupráce s Vojenskou policií ČA. Návštěva OÚ ve Tmani. Architekti.
2015-162

Planetárium ve škole. Hory. Život v Asii. Daktyloskopie.
2015-163

Zdravá pětka. Ples. Plavání. Den Země
2015-164

Pentatlon. Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny. Slavíme s Karlem IV.
2015-165

Les - soutěž EVVO. Bubnování. První pomoc. MDD.
2015-166

Zlatá srnčí trofej. Filharmonie. Archiv Beroun. Vybíjená v Suchomastech.
2015-167

Škola v přírodě Brčálník. Sv. Martin. Dopravní hřiště. Rozlučka s páťáky.
2015-168
08.09.2016 22:42:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Lipky a úklid okolí

Již tradičně jsme vítali nový školní rok výpravou do Lipek, kde jsme se seznamovali s našimi novými prvňáčky i jejich paní učitelkou, pozorovali přírodu a hráli různé hry.

Lipky3

I když to nejdřív tak nevypadalo, počasí nám opět přálo a zpříjemnilo nám pěkné dopoledne, které jsme spojili s úklidem našeho okolí.

Lipky-úklid

Byli jsme pyšní, kolik jsme toho nasbírali a pomohli tak naší přírodě, která je důležitá pro život nás všech!

Lipky1

Nakonec jsme si pochutnali na buřtících, které jsme si vlastnoručně opekli.

Lipky2

OÚ ve Tmani děkujeme za pomoc při organizaci tohoto tradičního zářijového dopoledne.

08.09.2016 16:27:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Hurá do školy

Prvního září se do naší školy vypravilo 109 žáků. Někteří poprvé, jiní již poněkolikáté.
Těm nejmladším začíná jejich první a těm nejstarším jejich poslední školní rok v naší škole!
Nejen jim, ale i všem ostatním žákům přejeme pohodový školní rok 2016/2017, hodně nových poznatků, zajímavých zážitků a akcí, skvělých přestávek a kamarádů, co nejméně nezdarů a hodně úspěchů!

1.2016

2.2016

3.2016

4.2016

5.2016
07.09.2016 15:00:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Skákací hrad

V úterý 6.9. 2016 navštívila 1. a 2. třída fotbalové hřiště na Tmani, aby se oddala radovánkám v podobě skákacího hradu ve tvaru pračky. Možná, že si některé z dětí přálo, aby se pračka - skákací hrad i točila. K naší úlevě však mohly děti jen hopsat a klouzat po skluzavce a lézt po provazovém žebříku.

skákací hrad

Počasí nám tentokrát přálo, a tak jsme se důkladně všichni vydováděli.
07.09.2016 13:45:00 | Autor: MK, TD | stálý odkazVíčka - sbírejte s námi

Fitkonto V naší škole bude opět probíhat sběr plastových víček pro charitativní účely.

POMOZTE NÁM UDĚLAT NĚCO PRO DRUHÉ!

Sbírejme zatím všichni doma! Nic nás to nestojí, jen myslet na jiné a dát víčko z lahve, kterou vyhodíme, stranou. Čím víc nasbíráme, tím více budeme moci pomáhat!

O termínu, kydy bude možné víčka nosit do školy, vás budeme včas informovat!
06.09.2016 15:04:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Kaštany a žaludy - sbírejte s námi

Je krásný podzim a my už teď myslíme na to, jak bude v zimě zvířatům v lese, a proto pro ně opět sbíráme kaštany a žaludy, aby netrpěla hladem.
jelen Všechny plody pak odevzdáme myslivcům z Mysliveckého sdružení MS Hora, protože víme, že se o lesní zvěř vždy dobře postarají.
Připojte se k nám!
05.09.2016 15:19:00 | Autor: MK | stálý odkazTřídní schůzky

s11139

V úterý 6. 9. 2016 od 15h se koná společná zahajovací schůzka všech tříd.
Všichni se sejdeme v klubovně u tělocvičny. Po slavnostním zahájení a společných informacích,
budou dále pokračovat třídní schůzky v kmenových třídách s třídní učitelkou.
Před touto schůzkou se ve 14,15 sejde Školská rada. Bude projednána Výroční zpráva školy,
Školní řád a další dokumenty, se kterými budou rodiče následně seznámeni.
Těšíme se na vaši účast.
02.09.2016 16:35:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Provozní řád základní školy

(více)
01.09.2016 23:25:00 | Autor: MK, RK | stálý odkaz


První den ve škole

Dnes přišli poprvé do školy naši PRVŇÁČCI, bylo jich 24. Ve škole je očekávala jejich třídní učitelka Taťána Dvořáková, která se na všechny své nové žáčky moc těšila.

1.9.a

A protože je první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, všechny také přivítala ředitelka školy Růžena Kybikásová, pan starosta Pavel Pavlásek, zástupci VáČS paní Kovačíková a pan Horáček a za MSH pan Plátěnka. Všem děkujeme za jejich milá slova i malé dárečky.

1.9.b

Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce dobrou rádkyni i oporu
a ať jsou bezva parta.

1.9.c

Rodičům přejeme mnoho trpělivosti a hlavně hodně radosti ze svých dětí.
01.09.2016 14:48:34 | Autor: MK | stálý odkaz


Úvodní slovo ředitelky školy

01a Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

1. září 2016 škola opět ožila dětskými hlasy. Všichni jsme si během prázdnin odpočinuli a načerpali síly pro nový školní rok a tak se těšíme na „něco nového“.
Nejvýznamnější je tento den pro prvňáčky, vždyť jim začíná nová etapa života! Ve škole se na ně těší nejen pedagogický sbor, ale také starší spolužáci. Všichni jsme připraveni jim pomoci. Přejeme jim hodně úspěchů ve školní práci a spoustu nových kamarádů. Rodičům prvňáčků přeji hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé. Významný bude tento školní rok i pro páťáky, kteří se na jeho konci s naší školou rozloučí. Věřím, že svým přístupem k učení v jednotlivých předmětech získají pevné základy, na nichž budou moci budovat svoji úspěšnou budoucnost v jiné škole.
Úspěšný školní rok přeji samozřejmě všem našim žákům a učitelům.
Věřím, že stejně jako v minulých letech se nám podaří stanovené úkoly splnit na jedničku. Bude k tomu potřeba spolupráce nás všech – žáků, učitelů, rodičů i nepedagogických pracovníků; spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi. O tom, jak se daří úkoly plnit, se dočtete na webových stránkách školy a v časopise Obzor.
Nejen „naší škole“ ale také sobě přeji úspěšný školní rok 2016/2017, pevné zdraví a každodenní „chuť jít do školy.“ A tradičně se loučím citátem učitele národů, který je pro mě studnicí moudrosti.
Jan Amos Komenský Jan Amos Komenský: „Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“

Mgr. Růžena Kybikásová

01.09.2016 13:55:00 | Autor: RK, MK | stálý odkaz


Akce, na které se můžeme těšit

  A

  Září:
  - 1.9. - Slavnostní zahájení školního roku.
  - 6.9. - Skákací hrad pro MŠ, 1. a 2. tř.
  - 6.9. - Třídní schůzky od 15,00 v klubovně u tělocvičny - společná část pro všechny ročníky,
  pak samostatné TS v kmenových třídách s tř. uč.
  - 7.9. - Tradiční výprava do Lipek.
  - 9.9. - Fotografování I. třídy.
  - 19.9. - Divadlo Krejčík Honza - KD Tmaň.
  - 29.9. - Dopravní výchova - teoretická část - IV.tř.
  - 30.9.- Dopravní výchova - teoretická část - V.tř.
  - Zahájení všech školních kroužků - viz rubrika Kroužky.
  - Ovoce do škol.
  - Školní mléko.
  - Sběr kaštanů a žaludů.
  01.09.2016 13:53:00 | Autor: MK | stálý odkaz


  Projekt Ovoce do škol

  Naše škola se i v letošním školním roce zapojí do projektu Ovoce do škol,
  jehož cílem je podpora zdravé výživy, vytvoření správných stravovacích návyků dětí,
  boj proti dětské obezitě a trvalé zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

  ......Ovoce do škol......

  Žáci prvních až pátých ročníků základních škol dostávají ovoce a zeleninu zdarma.
  Maminky a tatínkové, pomozte nám v našem snažení i doma.
  31.08.2016 22:25:00 | Autor: MK | stálý odkaz


  Projekt Zdravé zuby

  Projekt ZDRAVÉ ZUBY, do kterého se každoročně zapojujeme, je prvním komplexním preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR.

  zdravé zuby

  Jeho i naším cílem je:
  • zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech
  • motivovat všechny děti mladšího školního věku k návštěvě stomatologické ordinace

  smajlík
  31.08.2016 22:23:00 | Autor: MK | stálý odkaz


  Projekt Školní mléko

  Ve spolupráci s Laktea, o.p.s., která je hlavním realizátorem programu, se i letos účastníme projektu Školní mléko. Odebíráme mléko a vybrané mléčné výrobky, které si pak děti mohou ve škole zakoupit za zvýhodněnou cenu.

  .......mléko do škol..... mléko do škol.......

  Snažíme se tak přispět k větší popularitě a konzumaci mléčných výrobků u dětí.
  31.08.2016 22:08:00 | Autor: MK | stálý odkaz


  Informace pro rodiče – školní rok 2016/2017

  s6114

  1. Organizace školního roku 2016/2017: přesné termíny prázdninjsou uvedeny v žákovské knížce a zde v rubrice Prázdniny.

  2. Třídní učitelé:
  I. třída: Mgr. Taťána Dvořáková
  II. třída: Mgr. Ludmila Cikánková
  III. třída: Mgr. Marcela Závorová
  IV. třída: Mgr. Miroslava Kepková
  V. třída: Eva Jílková

  Ředitelka školy: Mgr. Růžena Kybikásová
  Školní družina: Iva Brabcová, Eva Jílková, Věra Sakáčová
  Předseda školské rady: Josef Sakáč


  3. Kufřík a cvičební úbor přinést do 7. 9. 2016.

  4. Změny osobních údajů žáků oznámit do 6. 9. 2016.

  5. Platba rodičovského příspěvku na pomůcky do 30. 9. 2016.

  6. Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka do 17. 9. 2016.

  7. Přihlášky do ŠD a ke stravování odevzdat do 6. 9. 2016.

  8. ŽK vyplnit a podepsat (oba rodiče) do 2. 9. 2016.

  9. Třídní schůzky společné: 6. 9. 2016 v 15,00 v klubovně tělocvičny

  10. Jednání školské rady: 6. 9. 2016 v 14,15 ve III. třídě

  9. ŠD 1. 9. 7,00h – 10,00h; od 2. 9. 7,00 – 7,45; 11,50 -16,15
  29.08.2016 21:50:00 | Autor: MK | stálý odkaz


  Konec vyučování v 1. a 2. školním týdnu 1. 9. - 9. 9. 2016

  smajlík

  čtvrtek1. 9.
  slavnostní zahájení 8,05 – 8,50

  pátek 2. 9.
  I.třída: 8,05 – 10,00
  II. - V.třída: 8,05,- 11,50

  pondělí 5. 9.
  I. - V.třída: 8,05,- 11,50

  úterý 6.9. - pátek 9.9.
  I. - III.třída: 8,05 - 11,50
  IV. - V.třída: 8,05 - 12,45

  Od pondělí 12. září 2015 končí vyučování ve všech třídách podle daného rozvrhu hodin.
  29.08.2016 21:40:00 | Autor: MK | stálý odkaz


  © 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

  TXT.cz
  HLEDAT | UPOZORNIT
  Vytvořit blog | Přihlásit se