Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Soutěž EVVO - les

s3828V pátek 12.dubna 2019 se zástupci jednotlivých ročníků naší školy zúčastnili regionální soutěže EVVO v Nižboru s podtitulem LES.

EVVO

Za úkol měli vyluštit tajenky, uhodnout hádanky, poznat na fotografiích různé druhy lesních živočichů a doplnit kvíz o lese. Všichni si vedli ve všech disciplínách skvěle. I když si domů první místo tentokrát nepřivezli, přesto si celé dopoledne skvěle užili a měli možnost porovnat si své znalosti s ostatními dětmi ze ZŠ Nižbor, Hýskov a Karlštejn.

15.04.2019 22:33:32 | Autor: MK, MZ | stálý odkaz


Listina dětských práv na Internetu

• Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.
• Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
• Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.
• Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.
• Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
• Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
• Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
• Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.
• Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
• Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
• zdroj : www.modralinka.cz

15.04.2019 12:24:38 | Autor: MK | stálý odkaz


Desatero bezpečného Internetu

el.proud

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

bez.pInt

Další užitečné informace se můžete dozvědět na adresách:
www.bezpecnyinternet.cz/
www.seznamsebezpecne.cz
www.bezpecne-online.cz/
www.i-bezpecne.cz/
www.pomoc-online.cz/
Linka bezpečí
http://kpbi.cz/
Jak na internet


bez.pInt
(více)
15.04.2019 12:00:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Notičky - jarní hudební vystoupení

klavírV pátek 12.dubna vystoupili žáci naší školy pod vedením paní Leony Kopačkové s krásným hudebním vystoupením pro své spolužáky, ale i pro děti z mateřinky.

Noticky1

Slyšeli jsme lidové písně, ale i písně z různých koutů světa, které děti doprovázely hrou na klasické i méně známé nástroje, hrou na tělo, zpěvem i pohybem. Všem se nám jejich vystoupení, které bylo velkým obohacením našich hodin hudební výchovy, moc líbilo a ocenili jsme ho velikým aplausem.

Noticky1a

Moc za něj děkujeme paní Kopačkové i jejím svěřencům. Budeme jim držet palce při dnešním večerním vystoupení!

12.04.2019 13:36:59 | Autor: MK | stálý odkaz


Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Škola je zapojena do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II", který je realizován od 1. 10. 2018 do 30.9. 2022.
Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun.
Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun se souhlasem svých zřizovatelů.
Koordinátorem projektu MAP II. za naši školu je ŘŠ - Mgr. Růžena Kybikásová

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz
09.04.2019 16:23:40 | Autor: MK, RK | stálý odkaz


Poděkování myslivcům

V sobotu 6. dubna naši žáci vystoupili na výroční schůzi MS Hora Tmaň. Připravili si básničky a písničky, kterými jim poděkovali za spolupráci s naší školou i za finanční dar. Přislíbili také pomoc při sběru žaludů a kaštanů pro lesní zvěř.

1koláž-Vystoupení-MS1

Už nyní se všichni těšíme na další společné akce.

09.04.2019 14:34:08 | Autor: MK | stálý odkaz


Žádost o poskytnutí dotace - škola v přírodě

Zákonní zástupci žáků s trvalým pobytem ve Tmani mohou zažádat o dotaci na ŠvP OÚ ve Tmani.

Je třeba vyplnit 2 formuláře, které najdete na webových stránkách OÚ
www.obectman.cz
> Obecní úřad > Formuláře > Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce
•Žádost o individuální dotaci - ŠvP
•Veřejnoprávní smlouva - ŠvP
09.04.2019 09:45:39 | Autor: MK | stálý odkaz


Burza

burza
05.04.2019 09:56:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Zápis do I. třídy

s-zap19

Rodiče u zápisu předloží:
- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 podepsanou oběma zákonnými zástupci,
- rodný list dítěte a jeho kartu pojištěnce ZP,
- platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Žádosti
- o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020
- o odklad povinné školní docházky
naleznete v rubrice TISKOPISY K OKOPÍROVÁNÍ

Další informace najdete v rubrice ZÁPIS.
30.03.2019 16:37:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Pozvánka na pálení čarodějnic

s-baba1
carodky
29.03.2019 16:36:00 | Autor: MK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se