Základní škola a Mateřská škola Tmaň

Š K O L O ! ŠTĚSTÍ DÍTKU TOMU PLYNE, KTERÉ PRÁH TVŮJ NEMINE.

Den Země

Dnes 20. dubna 2018 naše škola oslavila "Den Země". Oslava měla dvě části. V první jsme procházeli naši obec a zbavovali ji nechtěných odpadků. Připomněli jsme si, jakým způsobem se třídí odpad,
jak se staráme o životní prostředí.

Den Zeme2018

Starší děti navštívily sběrný dvůr a dozvěděly se od pana starosty Pavla Pavláska mnoho informaci o štěpkování, kompostování, ukládání nebezpečných odpadů, suti, železa apod.

Den Zeme20181

V druhé části oslavy jsme si opekli špekáčky, které nám nachystali pracovníci Vápenky. Jménem pana ředitele nám poděkovali za starost o životní prostředí a zdůraznili, že ochrana životního prostředí je velmi důležitá pro tuto firmu i pro celou společnost.

Den Zeme20182
20.04.2018 15:34:11 | Autor: MK, LC | stálý odkaz


Zápis do I. třídy máme úspěšně za sebou

05a....................Hola, hola, škola volá...................05a

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 k nám do školy zavítali naši budoucí prvňáčci se svými rodiči.

zápis2018

Zatímco rodiče vyplňovali potřebné dokumenty, namalovaly děti obrázek a povídaly si s paní
učitelkou.

zápis2018a

Všechny se snažily splněním úkolů prokázat svoji připravenost na vstup do školy.

zápis2018b

Za svou píli a odvahu nakonec dostaly diplom a další drobné dárky, které si s úsměvem odnesly domů.
Už teď se na naše budoucí prvňáčky všichni těšíme!
19.04.2018 18:03:26 | Autor: MK | stálý odkaz


Bezpečně na internetu

bez.pInt Protože se na internet můžeme připojit kdykoli a pak může být toto médium pro nás nejen výborným rádcem a společníkem, ale také nebezpečným protivníkem, proto se naši žáci s tímto tématem setkávají již poněkolikáté.
V pondělí 12. dubna k nám zavítal pan Martin Borským s programem pro žáky 4. a 5. ročníku o bezpečném chování na internetu Holky, kluci, pozor na kyberprostor.

kyberprostor

Žáci zjistili, jaká jsou pravidla používání sociálních sítí, jaké je silné heslo, co je kyberšikana či kybergrroming. Zopakovali si Desatero bezpečného internetu a přesvědčili se na konkrétních případech, jak je důležité ho dodržovat. Zamýšleli se nad tím, jaká nebezpečí jim hrozí, kterých chyb se mohou dopouštět, jak se chovat bezpečně a na koho se mohou obrátit v případě, že se setkají s problémy.
Panu Borskému všichni děkujeme za zajímavý program a příjemnou atmosféru a moc se těšíme,
že k nám zase brzy zavítá.
16.04.2018 15:01:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Návštěva na Policii ČR v Berouně

Ve čtvrtek 12. dubna se naši páťáci vypravili na návštěvu obvodního oddělení policie v Berouně.
Průvodkyní nám tu byla tisková mluvčí nprap. Marcela Pučelíková, se kterou jsme se potkali již několikrát. Naposledy na podzim, kdy byla v naší škole s interaktivním programem, ve kterém jsme řešili "skutečný" případ přepadení pošty a snažili jsme se napodobit práci policistů.

Policie Beroun1

Nyní jsme se s ní mohli seznámit hodně zblízka. Měli jsme možnost prohlédnout si služebny, viděli jsme techniku, kterou policisté používají a na vlastní kůži jsme si zkusili, jaké to je ocitnout se v cele předběžného zadržení.

Policie Beroun2

Také nás velice překvapila váha neprůstřelné vesty a srovnávání daktiloskopických čar při braní otisků dlaně. Dozvěděli jsme se také, že jeden z policistů byl před několika lety také žákem naší školy.

Policie Beroun3

Domů jsme si odnesli nejen plno dojmů, mnoho nových informací, ale i přesvědčení, že toto povolání je velmi důležité.
13.04.2018 19:00:50 | Autor: MK | stálý odkaz


Pomáháme nadaci Život dětem I.

s12aI letos se naše škola zapojila do charitativní sbírky pro občanské sdružení Život dětem. Děti spolu s třídními učitelkami hovořily o důležitosti takovýchto akcí a jejich smysluplnosti. Zakoupením mnoha užitečných upomínkových předmětů pak pomohly jiným dětem, kteří pomoc nás všech potřebují.

s12a

Výtěžek z akce činil 3 310 Kč. Bude použit k zakoupení různých rehabilitačních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků a jiných nezbytností sloužících k usnadnění jejich života.
Všem zúčastněným moc děkujeme.

13.04.2018 13:14:00 | Autor: MK, MZ | stálý odkaz


Poděkování myslivcům a Vápence

jelen s-váp1a V sobotu 7. dubna a ve středu 11. dubna naši žáci vystoupili na výročních schůzích MS Hora Tmaň a VáČS Tmaň. Připravili si básničky a písničky, kterými oběma organizacím poděkovali za spolupráci s naší školou.

Kult

Velmi si ceníme vstřícnosti MS i VáČS při pořádání Dobročinného plesu, Dětského dne v obci, pořádání besed pro naše žáky i finančního daru, který každoročně naše škola dostává na výuku a potřebné vybavení do ŠD i MŠ. DĚKUJEME.

11.04.2018 22:51:00 | Autor: MK, RK | stálý odkaz


Několik důležitých rad pro rodiče v oblasti prevence proti šikaně

Pro rodiče budoucích prvňáků:
- upozorněte své dítě na to, že se nesmí o svých problémech bát hovořit doma, ani ve škole s učiteli
- seznamte své dítě s okruhem osob, na které se může v případě nebezpečí obrátit
- věnujte svému dítěti pozornost

Pro všechny rodiče:
- pravidelně se informujte na chování svých dětí
- promluvte o svých obavách s třídním učitelem, výchovnou poradkyní a ŘŠ Růženou Kybikásovou nebo se školní metodičkou prevence Miroslavou Kepkovou
- ptejte se učitelů, zda se problémem zabývají

Co dělat v případě, že je vaše dítě šikanováno?
- ujistěte vaše dítě, že jste na jeho straně
- snažte se zjistit co nejvíce detailů
- obraťte se na školu
- spojte se s ředitelkou školy, s třídní učitelkou, s výchovnou poradkyní, se školní metodičkou prevence nebo školskou radou (dle Vašeho uvážení)
- trvejte na osobním řízení, telefon není dostačující
- v případě nutnosti žádejte písemně ředitelství školy o řešení situace, od písemné žádosti mějte kopii
- pomozte svému dítěti, poraďte mu
- požádejte o pomoc další důvěryhodné členy rodiny
- neposílejte dítě do kontaktu s případnými útočníky
- nechtějte po svých dětech, aby se se situací smířily
- v případě fyzického násilí nechejte dítě vyšetřit lékařem
- v případě podezření na spáchání trestného činu, okamžitě informujte Policii ČR

Kdy mít podezření?
- vaše dítě se bojí chodit do školy, vychází podezřele brzy nebo pozdě
- často potřebuje peníze a nedokáže přesvědčivě říci, na co
- má zhoršený prospěch
- často ztrácí věci nebo je má poničené
- nikdy nemělo zničené školní pomůcky, teď je má
- chodí domů poraněné
- je zamlklé, chová se nápadně jinak…

10.04.2018 16:11:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Zdravá pětka

s-ZPaa Prodejnu ALBERT určitě všichni znáte. Ale co možná nevíte, je fakt, že při tomto obchodním řetězci funguje nadační fond Zdravá Pětka.

zdrava5

Lektorka tohoto fondu paní Monika Urbanová nás navštívila a zábavnou formou provedla děti světem zdravého stravování.

zdrava51

A protože šlo o interaktivní program, všem dětem se opravdu líbil.

Zdravá 5a3


09.04.2018 15:00:00 | Autor: MK, EJ | stálý odkaz


Karneval v kulturním domě

V neděli 8. dubna se v Kulturním domě ve Tmani konal INDIÁNSKÝ KARNEVAL. Opět se tu sešly skvělé masky, které představovaly nejen indiány, ale také víly, princezny, broučky i berušky, kočičky i pejsky, odvážné spidermany, kovboje i policisty, strašidelné kostlivce či čarodějnice a další báječné postavičky.

KarnKD

Všichni účastníci se skvěle bavili - tancovali, soutěžili, dováděli a užívali si skvělou atmosféru nedělního indiánského odpoledne.


08.04.2018 22:52:00 | Autor: MK | stálý odkaz


Kroužek fotbalu

TJ VČS Tmaň zve všechny děti na kroužek fotbalu.
kopaná1
08.04.2018 22:50:29 | Autor: MK | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se